Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Tikkettar - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Sustanza: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Manifattur: Merial

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett li għandu 10 fliexken ta’ lijofiliżat u 10 fliexken ta’ solvent

Pakkett li għandu 50 flixkun ta’ lijofiliżat u 50 flixkun ta’ solvent

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCP FeLV lijofiliżat u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni.

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Għal kull doża ta’ ml:

≥ 104.9 CCID501

 

FHV (strejn F2)..............................................................................................................

 

FCV (strejn 431 u G1).....................................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV).................................................. ................................................................

≥ 103.5 CCID501

 

Vajrus rikombinant tal-canarypox FeLV (vCP97)............................................................

≥ 107.2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

Lijofiliżat u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

Lijofiliżat (doża 10x1) + solvent (10x1 ml)

 

 

Lijofiliżat (doża 50x1) + solvent ( 50x1 ml)

 

 

 

 

 

5.

SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

 

Qtates.

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tużu

7.METODU U MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu taħt il-ġilda.

8.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10.DATA TA’ SKADENZA

EXP (XX/SSSS)

Ladarba rikostitwit uża immedjatament.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta fil-friġġ.

Ipproteġi mid-dawl.

Tiffriżax

12.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel tuża.

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON

FRANCE

16.NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/04/048/001 Lijofiliżat (10 fliexken ta’ doża ) + solvent (10 fliexken ta’ doża) EU/2/04/048/002 Lijofiliżat (50 flixkun ta’ doża) + solvent (50 flixkun ta’ doża)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Flixkun ta’ lijofiliżat

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCP FeLV

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP (xx/ssss)

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Flixkun ta’ solvent

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Purevax RCP FeLV solvent

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA’ DOŻI

doża

4.MOD TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lot

7.DATA TA’ SKADENZA

EXP (xx/ssss)

8.IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Kummenti