Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI07AA02

A. MANIFATTURA(I)

TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U SID(/S- SIDIEN TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-

ĦRUĠ TAL-LOTT

L-isem u l-indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijoloġika attiva

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros, Franza

L-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ ġiet maħruġa fit-22 ta’ Diċembru 1997 mill-Ministeru tas- Solidarjetà, tas-Saħħa u tal-Ħarsien Soċjali – Direttorat tal-Farmaċija u tal-Mediċini – Repubblika

Franċiża.

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros, Franza

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-

KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

L-importazzjoni, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju jista’ jew jiġi pprojbit f’ċerti Stati Membri fit-territorju sħiħ tagħhom jew parti minnu b’mod konformi mal-politika tas-saħħa fuq l-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbigħ, tipprovdi u/jew tuża RABIGEN SAG2 għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timporta, tbigħ, tipprovdi u/jew tuża.

Ristrett għal awtoritajiet amministrattivi kompetenti maħtura.

C. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL- KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV

Mhux applikabbli.

D.DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Mhux applikabbli.

Kummenti