Suvaxyn CSF Marker (live Recombinant E2 gene deleted Bovine...) – Tikkettar - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Suvaxyn CSF Marker
ATC: QI09AD04
Sustanza: live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)
Manifattur: Zoetis Belgium SA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa b’kunjett 1 ta’ 10 jew 50 doża

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Suvaxyn CSF Marker lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għall-injezzjoni fil-ħnieżer

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Virus ħaj tal-Bovine Viral Dirrhoea rikombinat mingħajr il-ġin E2

104.8 to 106.5 TCID50

li fih Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)

 

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Lijofiliżat u solvent għal sospensjoni għall-injezzjoni fil-ħnieżer

4.DAQS TAL-PAKKETT

10 dożi

50 doża

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Ħnieżer

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu fil-muskolu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta’ tiżmim: Xejn.

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

10.DATA TA' SKADENZA

JISK {xahar/sena}

La darba jitħallat, uża fil-pront.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C).

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM

"GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/179/001 (10 dożi)

EU/2/14/179/002 (50 doża)

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikketta tal-kunjett tal-lijofiliżżat

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Suvaxyn CSF Marker lijofiliżat għal sospensjoni għall-injezzjoni fil-ħnieżer

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

Rikombinat ħaj (CP7-E2Alf)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 dożi

50 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

IM

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7.DATA TA' SKADENZA

JISK {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikketta tal-kunjett tas-solvent

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għal Suvaxyn CSF Marker

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 ml

50 ml

4. MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

5. ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott

7. DATA TA' SKADENZA

JISK {xahar/sena}

Uża fil-pront wara li tiftaħ.

8. IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Kummenti