Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – Tikkettar - QI01AD15

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGĦAR

AMPULLETT 1000 u 2000 doża

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Vaxxitek HVT+IBD

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

3.KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1000 doża

2000 doża

4.MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC jew in ovo

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-Annimali Biss.

DETTALJI LI GĦANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

DILWENT STERILIZZAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

DILWENT STERILIZZAT

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4.DAQS TAL-PAKKETT

flixkun ta’ 200 ml

borża ta’ 200 ml borża ta’ 400 ml borża ta’ 600 ml borża ta’ 800 ml borża ta’ 1000 ml borża ta’ 1200 ml borża ta’ 1400 ml borża ta’ 1600 ml borża ta’ 1800 ml borża ta’ 2400 ml

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ

6.INDIKAZZJONI(JIET)

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Qabel l-użu aqra l-fuljett tal-pakkett pprovdut mal-kunjett tal-vaċċin.

8.ŻMIEN TA' TIŻMIM

Xejn

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Uża mmedjatament wara l-preparazzjoni.

Tużax jekk imdardar.

10.DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

11.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt it-30°C. Tiffriżax.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Qabel l-użu aqra l-fuljett tal-pakkett pprovdut mal-kunjett tal-vaċċin.

13. IL-KLIEM

"GĦAL TRATTAMENT TA’ L-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għal trattament ta’ l-annimali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14.IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon France

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott

Kummenti