Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Sustanza: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Manifattur: Zoetis Belgium S.A.

A. MANIFATTUR

TAS-SUSTANZI BIOLOĠIĊI ATTIVI U MANIFA TTUR RESPONSABBLI GĦALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanzi bioloġiċi attivi

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Isem u indirizz tal-manifattur<i> responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Fuq il-fuljett stampat ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal- manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott konċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

C.KJARAZZJONI TA’ L-MRLs

Mhux applikabbli.

D. KONDIZZJONIJIET U ĦTIEĠIJIET OĦRA

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Mhux applikabbli.

Kummenti