Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Tikkettar - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Isem tal-Mediċina: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Sustanza: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Manifattur: Zoetis Belgium S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus L4 lijofiliżejt sospensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

 

Kull doża (1 ml):

 

 

 

Sustanzi Attivi:

 

 

 

L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae,

ALR titre

≥ 1:51

L. interrogans serovar Canicola,

ALR titre

≥ 1:51

L. kirschneri serovar Grippotyphosa,

ALR titre

≥ 1:40

L. interrogans serovar Bratislava,

ALR titre

≥ 1:51

 

 

 

 

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

 

 

 

 

4.

DAQS TAL-PAKKETT

 

 

 

25 x doża waħda

 

 

 

50 x doża waħda

 

 

 

5.SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6.INDIKAZZJONI(JIET)

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

7.METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

10.DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar/sena}

La darba jinfetaħ uża fil-pront.

11.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR

IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta’ tagħrif.

13. IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM

U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

16.NUMRU/I TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/14/171/001

EU/2/14/171/002

17.NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

Vjala

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Versican Plus L4 - għall-klieb

2.KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(i) ATTIVA(I)

L4

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 ml

4. MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

SC

5.ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar/seba}

8.IL-KLIEM "GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

Kummenti