ProteqFlu-Te (A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox...) - QI05AI01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: ProteqFlu-Te
ATC: QI05AI01
Stoff: A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ProteqFlu-Te injeksjonsvæske, suspensjon til hest

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

 

 

En dose à 1ml inneholder:

 

 

Virkestoffer:

 

 

Influensa A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinant canarypox-virus (vCP2242)............

> 5,3 log10 FAID50

*

Influensa A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinant canarypox-virus (vCP3011). 5,3 log10 FAID50

*

Clostridium tetani-toksoid ........................................................................................................

30 IU**

*vCP-innhold sjekket ved total FAID50 (fluorescens-analysemetode, infeksiøs dose 50 %) og qPCR- forhold mellom vCP.

**Titer av antitoksisk antistoff i marsvin sera, indusert etter repetert vaksinering ifølge Ph.Eur.

Adjuvans:

 

Karbomer .........................................................................................................................................

4 mg.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

 

3. LEGEMIDDELFORM

 

Injeksjonsvæske, suspensjon.

 

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Hest

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarter

Aktiv immunisering av hester fra 4 måneders alder, eller eldre, mot hesteinfluensa for å redusere kliniske symptomer og utskillelse av virus etter infisering, og mot stivkrampe for å forhindre dødelighet.Les mer ...

Kommentarer