Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Etichetare - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Substanţă: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Producător: Intervet International BV

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

250ml, 500ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Influenza H5N2 emulsie injectabilă pentru pui de găină

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

O doză de 0.5 ml conţine:

Antigen complet al virusului influenţei aviare inactivat, subtipul H5N2 (tulpina A/duck/Potsdam/1402/86), care induce un titru IH de ≥6.0 log2 testat conform testului de potenţă.

Adjuvant:

Parafină uşoară lichidă 234.8 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Emulsie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

250 ml

500 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Puii de găină

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Injectabil intramuscular sau subcutanat ( 0,25 până la 0,5 ml în funcţie de vârstă). Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare - Zero zile

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Auto-injectarea accidentală este periculoasă

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se vor folosi în interval de 8 ore.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare. A se feri de îngheţ.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: citiţi prospectul produsului

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar.

Utilizarea acestui produs medicinal veterinar este permisă numai în condiţii speciale stabilite de legislaţia Comunităţii Europene privind controlul influenţei aviare.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/06/061/001-004

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE DE AMBALAJ

PRIMAR

ETICHETA FLACONULUI

250ml/500ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobilis Influenza H5N2 emulsie injectabilă

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

O doză de 0.5 ml conţine:

Antigen complet al virusului influenţei aviare inactivat, subtipul H5N2 (tulpina A/duck/Potsdam/1402/86), care induce un titru IH de ≥6.0 log2 testat conform testului de potenţă.

Adjuvant:

Parafină uşoară lichidă 234.8 mg

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

250 ml

500 ml

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Utilizare intramusculara sau subcutanata

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: Zero zile

6.NUMĂRUL SERIEI

<Lot> {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

<EXP {lună/an}>

După desigilare se vor folosi în termen de 8 ore.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii