Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Etichetare - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Substanţă: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Producător: Merial

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj pentru 10 flacoane de liofilizat şi 10 flacoane de solvent

Ambalaj pentru 50 de flacoane de liofilizat şi 50 flacoane de solvent

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Purevax RCP FeLV liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

 

Pentru o doză de 1-ml:

≥ 104.9

DICC50

 

FHV (tulpina F2)...............................................................................................................

 

FCV (tulpinile 431 şi G1) ..............................................................................................

≥ 2.0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103.5

DICC50

 

FeLV canarypox virus recombinat (vCP97)......................................................................

≥ 107.2

DICC50

 

 

 

 

 

 

 

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă.

 

 

 

 

 

 

 

4.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

 

 

 

Liofilizat (10x1 doză) + solvent (10x1 ml)

 

 

 

Liofilizat (50x1 doză) + solvent (50x1 ml)

 

 

 

5.SPECII ŢINTĂ

Pisici.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7.MOD ŞI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Cale subcutanată.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an)

După reconstituire se va utiliza imediat.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: Citiți prospectul.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII

PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA , DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANŢA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/04/048/001 Liofilizat (10 flacoane de 1 doză) + solvent (10 flacoane de 1 ml) EU/2/04/048/002 Liofilizat (50 flacoane de 1 doză) + solvent (50 flacoane de 1 ml)

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Flacon cu liofilizat

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Purevax RCP FeLV.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doză

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot

7.DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an)

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Flacon cu solvent

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Purevax RCP FeLV solvent.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doză

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot

7.DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an)

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Comentarii