Kód ATC klasifikácie - Qd

Druhy ATC Názov lieku Látka Výrobca
Psy QD07AC Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Psy QD11AH90 Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 oclacitinib maleate Zoetis Belgium SA