Výrobca - D

Druhy Výrobca Názov lieku ATC Látka
TeľatáPrasce Dopharma Research B.V. Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Psy Dechra Limited Zycortal / 2 / 3 / 4 / 5 QH02AA03 desoxycortone pivalate