Názov lieku - G

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Prasce Gripovac 3 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;