Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QI06AD

Obsah článku

A.VÝROBCA(-OVIA) BIOLOGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK) A DRŽITEĽ (-IA) POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Výrobca a adresa výrobcu biologickej účinnej látky (látok):

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l´Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCÚZSKO

MERIAL

Laboratoire Lyon Gerland 254, rue Marcel Mérieux F-69007 LYON FRANCÚZSKO

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l´Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCÚZSKO

B.PODMIENKY POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

C.PODMIENKY POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽITIA

Neuplatňuje sa

D.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa

Príspevky