Aivlosin (tylvalosin) – Označevanje - QJ01FA92

Vsebina članka

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI/NOTRANJI VREČKI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g predmešanica za izdelavo medicinirane krme za prašiče. tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

42,5 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Predmešanica za izdelavo medicinirane krme

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 kg

5 kg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v krmno mešanico. Le za dodajanje suhi krmi.

Navodila za mešanje

Za vmešanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini v krmo priporočamo uporabo horizontalnega polžnega mešalnika. Aivlosin najprej vmešamo v 10 kg krme, temu dodamo ostalo količino krme in nato vse skupaj dobro premešamo. Medicinirano krmo nato lahko peletiramo.

Peletiranje obsega 5-minutno predpripravo v enem koraku s paro in peletiranje pri največ 70 °C pod normalnimi pogoji.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po vmešanju v krmo ali v peletirano krmo: 1 mesec

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Vrečo shranjujte tesno zaprt.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Ne shranjujte odprtih vreč.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

Upoštevati je treba uradna priporočila o dodajanju predmešanice za izdelavo zdravilne krmne mešanice v krmo.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/001

 

(Aivlosin 42.5 mg/g – 20 kg)

 

 

EU/2/04/044/002

(Aivlosin 42.5 mg/g – 5 kg)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 40 g vrečka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za dajanje v vodo za pitje.

5.KARENCA

Meso in organi: 1 dan

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

8.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

9.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

10.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11 ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/009

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 160 g vrečka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za dajanje v vodo za pitje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

160 g

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 1 dan.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/010

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 400 g vrečka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za dajanje v vodo za pitje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 1 dan.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/017

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane– 40 g vrečka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata) 625 mg/g

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za dajanje v vodo za pitje.

5.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri pticah, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje s primešanim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

8.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 ° C.

9.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

10.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11 ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/012 – 40 g

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

vreča iz laminirane aluminijeve folije in poliestra, ki vsebuje 500 g – peroralni prašek

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g peroralni prašek za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata) 42,5 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

peroralni prašek

4.VELIKOST PAKIRANJA

500 g

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Dodajati se sme samo suhi krmi.

8.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 4 tedni

Krmo z dodanim peroralnim praškom morate zamenjati, če je prašiči ne pojedo v 24 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Vrečo shranjujte tesno zaprto.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/013

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka {serija}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za fazane (400 g vrečka)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za fazane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za uporabo v vodi za pitje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Fazani

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri pticah, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/014

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane (40 g vrečka)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance / purane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za uporabo v vodi za pitje.

5.KARENCA

Meso in organi: 2 dni

Jajca: nič dni.

Purani: Ni dovoljena uporaba pri puranih, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 21 dni od začetka nesnosti.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

8.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 ºC.

9.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

10.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Piščanci in purani

EU/2/04/044/018

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane (400 g vrečka)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance / purane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za uporabo v vodi za pitje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Piščanci/purani

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za uporabo v pitni vodi.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Jajca: nič dni.

Purani: Ni dovoljena uporaba pri puranih, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 21 dni od začetka nesnosti.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Serija: {številka}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo

13.BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Piščanci in purani

EU/2/04/044/019

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Komentarji