Bravecto (Fluralaner) – Označevanje - QP53BX05

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112.5 mg žvečljive tablete za zelo majhne pse (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg žvečljive tablete za majhne pse (>4.5-10 kg) Bravecto 500 mg žvečljive tablete za srednje velike pse (>10-20 kg) Bravecto 1000 mg žvečljive tablete za velike pse (>20-40 kg) Bravecto 1400 mg žvečljive tablete za zelo velike pse (>40-56 kg)

Fluralaner

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Fluralaner

112,5 mg

Fluralaner

250 mg

 

Fluralaner

500 mg

 

Fluralaner

1000 mg

Fluralaner

1400 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljiva tableta

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 žvečljiva tableta

2 žvečljivi tableti

4 žvečljive tablete

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Pes

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODIULA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo..

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/158/001

EU/2/13/158/002

EU/2/13/158/003

EU/2/13/158/004

EU/2/13/158/005

EU/2/13/158/006

EU/2/13/158/007

EU/2/13/158/008

EU/2/13/158/009

EU/2/13/158/010

EU/2/13/158/011

EU/2/13/158/012

EU/2/13/158/013

EU/2/13/158/014

EU/2/13/158/015

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112,5 mg (2-4,5 kg)

Bravecto 250 mg (>4.5-10 kg)

Bravecto 500 mg (>10-20 kg)

Bravecto 1000 mg (>20-40 kg)

Bravecto 1400 mg (>40-56 kg)

Fluralaner

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: (MM/LLLL)

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka)

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112,5 mg kožni nanos, raztopina za zelo majhne pse (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg kožni nanos, raztopina za majhne pse (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg kožni nanos, raztopina za srednje velike pse (>10-20 kg) Bravecto 1000 mg kožni nanos, raztopina za velike pse (>20-40 kg) Bravecto 1400 mg kožni nanos, raztopina za zelo velike pse (>40-56 kg) fluralaner

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Fluralaner

112,5 mg

Fluralaner

250 mg

 

Fluralaner

500 mg

 

Fluralaner

1000 mg

Fluralaner

1400 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

1 x 3,57 ml

1 x 5,0 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

2 x 3,57 ml

2 x 5,0 ml

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Psi

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Navodila za uporabo:

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Zdravilo do uporabe shranjujte v originalni ovojnini, da bi otrokom preprečili dostop do zdravila. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo..

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODIULA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/158/016 (112,5 mg, 1merilna kapalka) EU/2/13/158/017 (112.5 mg, 2 merilni kapalki) EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 merilni kapalki)

EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 merilni kapalki) EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 merilni kapalki) EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 merilni kapalki)

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI

vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112,5 mg kožni nanos, raztopina za zelo majhne pse (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg kožni nanos, raztopina za majhne pse (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg kožni nanos, raztopina za srednje velike pse (>10-20 kg) Bravecto 1000 mg kožni nanos, raztopina za velike pse (>20-40 kg) Bravecto 1400 mg kožni nanos, raztopina za zelo velike pse (>40-56 kg) fluralaner

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

fluralaner

112,5 mg

fluralaner

250 mg

 

fluralaner

500 mg

 

fluralaner

1000 mg

fluralaner

1400 mg

3.VSEBINA PO TEŽI, VOLUMNU ALI ŠTEVILU ODMERKOV

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

3,57 ml

5,0 ml

4.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos

1. Odprite vrečko. 2. Zavrtite zaporko (zaporke ni mogoče odstraniti). 3. Nanesite na kožo. Merilna kapalka naj bo v vrečki do uporabe

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112.5 mg kožni nanos, raztopina za majhne mačke (1,2 – 2,8 kg) Bravecto 250 mg kožni nanos, raztopina za srednje velike mačke (>2,8 – 6,25 kg) Bravecto 500 mg kožni nanos, raztopina za velike mačke (>6,25 – 12,5 kg) fluralaner

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

fluralaner

112,5 mg

fluralaner

250 mg

 

fluralaner

500 mg

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

2 x 4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Navodila za uporabo:

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Zdravilo do uporabe shranjujte v originalni ovojnini, da bi preprečili otrkom dostop do zdravila. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODIULA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/158/018 (112,5 mg, 1merilna kapalka) EU/2/13/158/019 (112.5 mg, 2 merilni kapalki) EU/2/13/158/022 (250 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/023 (250 mg, 2 merlni kapalki)

EU/2/13/158/026 (500 mg, 1 merilna kapalka) EU/2/13/158/027 (500 mg, 2 merilni kapalki)

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bravecto 112,5 mg kožni nanos, raztopina za majhne mačke (1,2 – 2,8 kg) Bravecto 250 mg kožni nanos, raztopina za srednje velike mačke (>2,8 – 6,25 kg) Bravecto 500 mg kožni nanos, raztopina za velike mačke (>6,25 – 12,5 kg)

fluralaner

2. KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

 

 

 

 

 

fluralaner

112,5 mg

 

fluralaner

250 mg

 

 

fluralaner

500 mg

 

3. VSEBINA PO TEŽI, VOLUMNU ALI ŠTEVILU ODMERKOV

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

4. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos

1. Odprite vrečko. 2. Zavrtite zaporko (zaporke ni mogoče odstraniti). 3. Nanesite na kožo. Merilno kapalko hranite v vrečki do uporabe.

5. KARENCA

Ni smiselno.

6. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji