Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: Broadline
ATC: QP54AASY
Substanca: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

Broadline

fipronil/(S)-metopren/eprinomektin/prazikvantel

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Broadline. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Broadline naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Broadline in za kaj se uporablja?

Broadline je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zdravljenje mačk z mešanimi infestacijami s trakuljami, glistami in zunanjimi paraziti (bolhami, klopi, srbci iz rodu

Notoedres cati, ki povzročajo garje) oziroma mačk, ki so izpostavljene temu tveganju. Zdravilo se sme uporabiti samo, kadar je namen zdravljenja sočasna odstranitev vseh treh skupin parazitov.

V zvezi z zunanjimi paraziti zdravilo Broadline zdravi infestacije z bolhami in preprečuje nove še vsaj en mesec; prav tako več kot mesec dni preprečuje okužbo okolja z bolhami. Uporablja se lahko tudi kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe (alergijske reakcije na ugrize bolh). Zdravi infestacije s klopi in največ tri tedne preprečuje nove infestacije.

Za zdravljenje infestacij s črvi se zdravilo Broadline uporablja za zdravljenje infestacij s trakuljami in glistami v črevesju ter vrsto črvov, ki napade sečni mehur, in dvema vrstama mačjega pljučnega črva. Prav tako se lahko uporablja za enomesečno preprečevanje srčnih glist.

Zdravilo Broadline vsebuje štiri zdravilne učinkovine: fipronil, (S)-metopren, eprinomektin in prazikvantel.

Kako se zdravilo Broadline uporablja?

Zdravilo Broadline je na voljo v obliki raztopine za kožni nanos v aplikatorjih z dvema različnima jakostma za uporabo pri mačkah z različno telesno maso, njegovo predpisovanje in izdaja pa je le na recept.

Najprej je treba razmakniti dlako na enem mestu na sredi mačkinega vratu, potem pa vsebino enega polnega aplikatorja (ki ustreza telesni masi mačke) nanesti neposredno na kožo. V primeru pljučnih črvov se priporoča ponovitev zdravljenja en mesec po prvotnem nanosu zdravila.

Kako zdravilo Broadline deluje?

Dve zdravilni učinkovini v zdravilu Broadline, fipronil in (S)-metopren, delujeta kot „ektoparaziticida“.

To pomeni, da uničita zunanje parazite, ki živijo na koži ali dlaki živali, kot so bolhe in klopi. Drugi dve zdravilni učinkovini v zdravilu Broadline, eprinomektin in prazikvantel, delujeta kot „endoparaziticida“. To pomeni, da uničita parazite, ki živijo v telesu živali.

Fipronil uničuje odrasle parazite. Zavira kanalčke v njihovih živčnih celicah, ki omogočajo prehod nabitih kloridnih delcev (ionov), to pa ovira prenos živčnih signalov in povzroči čezmerno stimulacijo in smrt.

(S)-metopren je sredstvo za uravnavanje rasti žuželk, ki zaustavi življenjski cikel bolh tako, da uniči jajčeca in zavira razvoj nezrelih bolh, kar povzroči njihovo smrt.

Eprinomektin zavira kanalčke v živčnih in mišičnih celicah glist, kar prepreči prehod nabitih kloridnih delcev (ionov) in posledično povzroči paralizo ter smrt.

Prazikvantel učinkuje na celične membrane trakulj in s tem povzroči smrt parazita.

Kakšne koristi je zdravilo Broadline izkazalo v študijah?

Učinkovitost zdravila Broadline proti bolham in klopom so proučevali v terenski študiji v EU, ki je zajela mačke, infestirane z bolhami, klopi ali obojim. Študija v EU je pokazala 86- do 87-odstotno učinkovitost zdravila Broadline proti odraslim bolham v celotnem tridesetdnevnem obdobju po uporabi zdravila v primerjavi s 76- do 82-odstotno učinkovitostjo pri mačkah, zdravljenih z drugim zdravilom, ki je vsebovalo samo fipronil in (S)-metopren. Pri klopih je bila učinkovitost zdravila Broadline 85- do 93-odstotna v primerjavi z 92- do 98-odstotno učinkovitostjo pri mačkah, zdravljenih s primerjalnim zdravilom.

Učinkovitost zdravila Broadline proti mačjim garjam je bila proučena v laboratorijski študiji, ki je zajela 18 naravno okuženih mačk. Merilo učinkovitosti je bilo število srbcev rodu Notoedres cati, najdenih v odluščeni koži, v primerjavi s številom pri mačkah, ki niso prejemale zdravljenja. Študija je pokazala več kot 98-odstotno učinkovitost zdravila proti garjam s klinično ozdravitvijo pri vseh živalih

Učinkovitost zdravila Broadline proti črevesnim črvom so proučevali v eni terenski študiji v EU, ki je zajela mačke, infestirane s trakuljami ali glistami ali obojim. Mačke, zdravljene z zdravilom Broadline, so primerjali z mačkami, zdravljenimi z zdravilom za kožni nanos, ki je vsebovalo učinkovini proti črvom, imenovani emodepsid in prazikvantel. Učinkovitost so merili z ugotavljanjem segmentov odraslih črvov (trakulj) ali štetjem jajčec črvov (glist) v blatu 14. dan po zdravljenju. Študija je pokazala skoraj 100-odstotno učinkovitost zdravila Broadline ter primerjalnega zdravila proti trakuljam in glistam.

Učinkovitost zdravila Broadline proti mačjemu pljučnemu črvu so proučevali v terenski študiji v Italiji. Z zdravilom Broadline so zdravili dvajset mačk, naravno okuženih s pljučnim črvom. Glavno merilo

učinkovitosti je bilo zmanjšanje števila ličink črva v izločkih 28. dan po enkratnem zdravljenju. Zdravilo Broadline je pokazalo več kot 90-odstotno učinkovitost pri zmanjšanju števila ličink pljučnega črva na 28. dan po zdravljenju, vse zdravljene mačke, ki so kazale simptome težav z dihali (sopihanje, trdovraten kašelj in izcedek iz nosu), so bile klinično ozdravljene.

Učinkovitost zdravila Broadline pri preprečevanju infestacije s srčnimi glistami so dokazali v treh laboratorijskih študijah, v katere so bile vključene umetno okužene mačke. Zdravilo Broadline je bilo 100-odstotno učinkovito proti stadiju L4 ličinke srčne gliste.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Broadline?

Na mestu nanosa se lahko pojavijo blage in kratkotrajne kožne reakcije (srbenje, izpadanje dlake). Če mačka liže mesto nanosa, se lahko pojavi začasno čezmerno slinjenje. Če mačka zdravilo zaužije, lahko to povzroči bruhanje (slabost) in/ali kratkotrajne učinke na živčevje, ki se kažejo z znaki, kot so odsotnost mišične koordinacije, izguba orientacije, zmanjšanje zanimanja za okolico in razširjene zenice. Vsi ti znaki spontano izzvenijo v 24 urah.

Zdravilo Broadline se ne sme uporabljati pri bolnih ali okrevajočih živalih. Ne sme se uporabljati pri kuncih ali v primerih preobčutljivosti za (alergije na) katero koli sestavino zdravila.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Med dajanjem zdravila se ne sme kaditi, jesti ali piti, zatem pa si je treba temeljito umiti roke.

Preprečiti je treba stik z aplikatorjem. Če zdravilo pride v stik z očmi, jih je treba sprati z vodo. V primeru nenamernega stika zdravila s kožo jo umijte z milom in vodo. Če draženje očesa ne preneha ali če opazite neželene učinke, se morate posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za uporabo ali nalepko zdravila.

Osebe z znano preobčutljivostjo za katero koli sestavino zdravila naj se izogibajo stiku z njim. Rokovanje z zdravljenimi živalmi mora biti omejeno, dokler se mesto nanosa ne posuši, otroci pa se v tem času ne smejo igrati z zdravljenimi živalmi. Posledično je priporočljivo, da nedavno zdravljene

živali ne spijo z lastniki, predvsem ne z otroci.

Zakaj je bilo zdravilo Broadline odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Broadline večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Broadline:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Broadline, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 4. decembra 2013.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Broadline je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Broadline naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen maja 2017.

Komentarji