Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QP53AX65

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Certifect
ATC: QP53AX65
Substanca: fipronil /amitraz /(S)-methoprene
Proizvajalec: Merial

A. IMETNIK DOVOLJENJZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravilnih učinkovin

MERIAL

4, Chemin du Calquet FR-31000 Toulouse Cedex Francija

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji