Circovac (inactivated porcine circovirus type...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Circovac
ATC: QI09AA07
Substanca: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Proizvajalec: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Circovac

cepivo proti prašičjemu cirkovirusu tipa 2 (inaktivirano)

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Circovac. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Circovac naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Circovac in za kaj se uporablja?

Circovax je cepivo za zaščito prašičev proti prašičjemu cirkovirusu tipa 2 (PCV2). Cepivo Circovac se uporablja za zmanjševanje sprememb in poškodb limfoidnih tkiv (celic in tkiv, ki tvorijo limfni sistem, npr. limfni vozli), ki so povezana z okužbo s PVC2 pri pujskih in za zmanjšanje tveganja pogina zaradi te okužbe. Okužbe s PCV2 se kažejo s kliničnimi znaki, kot so zmanjšanje telesne mase ali zastoj rasti, povečane bezgavke, oteženo dihanje, bleda koža in zlatenica (rumeno obarvanje kože). Cepivo Circovac vsebuje inaktiviran (uničen) prašičji cirkovirus tipa 2 (PCV2).

Kako se zdravilo Circovac uporablja?

Zdravilo Circovac je na voljo v obliki emulzije za injiciranje, njegova predpisovanje in izdaja pa je le na recept. Cepivo se daje svinjam pred ali med brejostjo. Pujski pridobijo začasno zaščito pred PCV2, ko spijejo kolostrum (prvo mleko) cepljene matere. To se imenuje pasivna imunizacija. V teh primerih traja učinek cepiva do pet tednov.

Cepivo Circovac se lahko daje pujskom tudi neposredno od tretjega tedna starosti dalje (aktivna imunizacija). V teh primerih traja učinek cepiva najmanj 14 tednov. Zdravilo Circovac se daje z injekcijo v mišico. Pri začetnem cepljenju se število injekcij in velikost odmerka razlikuje, če gre za mladico (ki še ni imela mladičev), ki naj trikrat prejme eno 2-mililitrsko injekcijo ali za svinjo (ki je že imela mladiče), ki naj eno 2-mililitrsko injekcijo prejme dvakrat. Čas dajanja injekcije je odvisen od datuma pripustitve in prasitve. V vseh primerih se zadnji odmerek daje najmanj dva tedna pred

pričakovanim datumom prasitve. Svinje je treba ponovno cepiti ob vsaki brejosti z eno injekcijo dva do štiri tedne pred prasitvijo. Pujske je treba cepiti enkrat z 0,5-mililitrsko injekcijo.

Kako zdravilo Circovac deluje?

Prašičji cirkovirus tipa 2 (PCV2) je znan povzročitelj okužbe in povzroča raznolike klinične znake in simptome pri prašičih. Okužba pri pujskih se pojavi največkrat v prvih šestih tednih, ko njihov imunski sistem še dozoreva. Med simptomi so izguba telesne mase (ali pomanjkljiva rast), povečani limfni vozli, težave pri dihanju in manj pogosto driska, bledost in zlatenica (rumeno obarvanje kože).

Zdravilo Circovac je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo Circovac vsebuje inaktivirani virus PVC2, ki ne povzroča bolezni. Ko prašiči neposredno prejmejo cepivo, imunski sistem prepozna virus kot „tujek“ in začne proti njemu tvoriti protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi živali virusu PCV2 v prihodnosti bo imunski sistem tako hitreje tvoril protitelesa. To pomaga zaščititi živali pred boleznijo. Ko je mati cepljena, se njena protitelesa prek kolostruma prenesejo na pujske in zagotovijo začasno zaščito.

Pred uporabo se cepivo pripravi z mešanjem suspenzije, ki vsebuje delce virusa, in emulzije. Tako dobljena emulzija se nato injicira. Emulzija vsebuje tudi „adjuvans“ (spojino, ki vsebuje olje) za povečanje imunskega odziva.

Kakšne koristi je zdravilo Circovac izkazalo v študijah?

S cepivom Circovac so bile izvedene laboratorijske in terenske študije pri brejih svinjah ter pujskih različnih pasem. Študije so pokazale, da lahko cepljenje mater s cepivom Circovac zmanjša pojavnost poškodb, povezanih z okužbo z virusom PVC2 v limfoidnih tkivih njihovih pujskov. Čeprav so bili rezultati nekaterih študij delno oporečni zaradi kompleksne narave okužb z virusom PVC2, je veliko število prašičev (s 63 farm) in raznolikost poskusnih in kliničnih pogojev pokazalo zmanjšanje celotnega pogina pujskov, povezanega z okužbo z virusom PVC2, in sicer med 3,6 % in 10 %.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Circovac?

Cepivo Circovac lahko povzroči začasno rdečino ali otekanje na mestu injiciranja ali okoli njega, ki lahko traja do štiri dni po injiciranju. Po injekciji se lahko pojavi povišana rektalna temperatura za približno 1,4°C do dva dni, pri nekaterih prašičih pa tudi do 2,5°C, ki pa načeloma ne traja več kot 24 ur po injekciji. Med redkejšimi neželenimi učinki sta zmanjšana aktivnost in zmanjšana količina zaužite hrane, vendar sta tudi ta le začasna. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Circovac, glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Cepivo Circovac vsebuje mineralno olje. Nenamerno injiciranje lahko povzroči hude bolečine in otekline, zlasti ob injiciranju v sklep ali prst na roki – brez takojšnje zdravniške oskrbe lahko pride do izgube prsta. V primeru nenamernega injiciranja cepiva je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč, četudi je bila morda injicirana zelo majhna količina. Zdravniku je treba pokazati navodilo za uporabo. Če bolečina ne izgine po več kot 12 urah po zdravniškem pregledu, se je treba ponovno posvetovati z zdravnikom.

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?

Karenca je časovno obdobje, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje ter meso uporabi za prehrano ljudi.

Karenca za meso prašičev, zdravljenih s cepivom Circovac, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne čakalne dobe.

Zakaj je bilo zdravilo Circovac odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Circovac večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Circovac

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Circovac, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 21. junija 2007.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Circovac je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Circovac naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen maja 2017.

Komentarji