Circovac (inactivated porcine circovirus type...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Circovac
ATC: QI09AA07
Substanca: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Proizvajalec: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Vsebina članka

A.IZDELOVALCI BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine

Merial, Laboratoire Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Francija

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest Francija

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Merial, Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest Francija

i

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd. Szállás u. 5.

1107 Budapest Madžarska

B.POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina biološkega izvora namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo(ES) št.

470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji