Circovac (inactivated porcine circovirus type...) – Označevanje - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Circovac
ATC: QI09AA07
Substanca: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Proizvajalec: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1 steklenička suspenzije + 1 steklenička emulzije, kar ustreza 10 ml rekonstituiranega cepiva

10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije, kar ustreza 10 x 10 ml rekonstituiranega cepiva 1 steklenička suspenzije + 1 steklenička emulzije, kar ustreza 50 ml rekonstituiranega cepiva

10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije, kar ustreza 10 x 50 ml rekonstituiranega cepiva

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Circovac.

emulzija in suspenzija za emulzijo za injiciranje za prašiče.

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak ml rekonstituiranega cepiva vsebuje:

 

Zdravilna učinkovina:

 

Inaktiviran prašičji cirkovirus tip 2 (PCV2)...........................................................

≥ 1.8 log10 ELIS.enot

Pomožna snov:

 

Tiomersal.......................................................................................................................................

0.10 mg

Dodatek :

 

Parafin, tekoči..................................................................................................................

247 do 250.5 mg

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

 

Emulzija in suspenzija za emulzijo za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 steklenička suspenzije + 1 stekleničko emulzije: 5 odmerkov za mladice in svinje, 20 odmerkov za pujske

10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije: 10 x 5 odmerkov za mladice in svinje, 10 x 20 odmerkov za pujske

1 steklenička suspenzije + 1 steklenička emulzije: 25 odmerkov za mladice in svinje, 100 odmerkov za pujske

10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije: 10 x 25 odmerkov za mladice in svinje, 10 x 100 odmerkov za pujske

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno – pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Uporabite v 3 urah po rekonstituciji.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi (2 °C-8 °C), zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je smiselno

Samo za živali- na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd.

Szállás u. 5. 1107 Budapest Madžarska

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/07/075/001 1 steklenička suspenzije + 1 stekleničko emulzije: 5 odmerkov za mladice in svinje, 20 odmerkov za pujske

EU/2/07/075/002 10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije: 10 x 5 odmerkov za mladice in svinje, 10 x 20 odmerkov za pujske

EU/2/07/075/003 1 steklenička suspenzije + 1 steklenička emulzije: 25 odmerkov za mladice in svinje, 100 odmerkov za pujske

EU/2/07/075/004 10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije: 10 x 25 odmerkov za mladice in svinje, 10 x 100 odmerkov za pujske

EU/2/07/075/005 1 steklenička suspenzije + 1a steklenička emulzije: 25 odmerkov za mladice in svinje, 100 odmerkov za pujske

EU/2/07/075/006 10 stekleničk suspenzije + 10 stekleničk emulzije: 10 x 25 odmerkov za mladice in svinje, 10 x 100 odmerkov za pujske

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Suspenzija

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Circovac suspenzija

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Prašičji cirkovirus 2

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

Svinje: 5 odmerkov, pujski: 20 odmerkov

Svinje: 25 odmerkov, pujski: 100 odmerkov

4.KARENCA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

6.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

7.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Emulzija

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Circovac emulzija

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Parafin, tekoči in tiomersal.

Po rekonstituciji vsebuje PCV2.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

Svinje: 5 odmerkov, pujski: 20 odmerkov

Svinje: 25 odmerkov, pujski: 100 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. im

5.KARENCA

Karenca: nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji