Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Označevanje - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Substanca: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Proizvajalec: Prevtec Microbia GmbH

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

kartonasta škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Coliprotec F4 liofilizat za peroralno suspenzijo za prašiče.

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Živ nepatogeni sev Escherichia coli O8:K871,3∙108d do 9,0∙108 k.e./odmerek

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

liofilizat za peroralno suspenzijo

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 odmerkov

4 x 50 odmerkov

200 odmerkov

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: 0 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO „ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM“

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/180/001–003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

viale (50 ali 200 odmerkov)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Coliprotec F4 liofilizat za peroralno suspenzijo za prašiče.

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

živi sev E.coli, O8:K87.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 odmerkov

200 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba.

5.KARENCA

Karenca: 0 dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“

Samo za živali.

Komentarji