Ecoporc Shiga (genetically modified recombinantShiga-toxin-2e...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Ecoporc Shiga
ATC: QI09AB02
Substanca: genetically modified recombinantShiga-toxin-2e antigen
Proizvajalec: IDT Biologika GmbH

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IMETNIK DOVOLJENJ ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina biološkega izvora, namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1 SPC tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji