Ecoporc Shiga (genetically modified recombinantShiga-toxin-2e...) – Označevanje - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Ecoporc Shiga
ATC: QI09AB02
Substanca: genetically modified recombinantShiga-toxin-2e antigen
Proizvajalec: IDT Biologika GmbH

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (z 1 plastenko PET s 50 ml ali 100 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ECOPORC SHIGA suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 odmerek (1 ml) vsebuje:

≥ 3,2 x 106 enot ELISA

Gensko modificirani rekombinantni antigen Stx2e:

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml (50 odmerkov)

100 ml (100 odmerkov)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNO OPOZORILO, ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto cepivo uporabite v roku 24 ur (shranjujte pri 2 C–8 C).

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/149/001 plastenko PET s 50 ml

EU/2/13/149/002 plastenko PET s 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ECOPORC SHIGA suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 odmerek (1 ml) vsebuje:

≥ 3,2 x 106 enot ELISA

Gensko modificirani rekombinantni antigen Stx2e:

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 odmerkov

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto cepivo uporabite v roku 24 ur (shranjujte pri 2 C–8 C).

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/149/002 plastenko PET

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ECOPORC SHIGA suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

Gensko modificirani rekombinantni antigen Stx2e:

≥ 3,2 x 106 enot ELISA

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 odmerkov

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna uporaba.

5.KARENCA

Karenca: nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji