Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Označevanje - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Equilis Prequenza Te
ATC: QI05AL01
Substanca: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Equilis Prequenza Te

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V odmerku po 1 ml :

A/konjski-2/Južna Afrika/4/03 (50 AU), A/konjski-2/Newmarket/2/93 (50 AU), toksoid tetanusa 40 Lf

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 odmerek

5 x 1 odmerek

10 x 1 odmerek

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Konji

6.INDIKACIJA(E)

Aktivna imunizacija konj proti influenci konj in tetanusu

7.NAČIN IN POT(POTI) UPORABE

i.m. uporaba

8.KARENCA

Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11/18

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri 2-8 °C, zaščiteno pred svetlobo. Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - na veterinarski recept

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/05/057/001

EU/2/05/057/002

EU/2/05/057/003

EU/2/05/057/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

12/18

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Equilis Prequenza Te (jasen piktogam konja)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot (številka)

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

13/18

Komentarji