Equioxx (firocoxib) – Označevanje - QM01AH90

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Označevanje kartonaste škatle

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 8.2 mg/g peroralna pasta

Firokoksib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Firokoksib 8,2 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna pasta.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 brizga

7 brizg

14 brizg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Za konje

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

8.KARENCA

Karenca: meso in organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO OPOZORILO, ČE JE POTREBNO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite znotraj 3 mesecev.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Brizgo shranjujte tesno zaprto.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LyonCeva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, France

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/08/083/001

EU/2/08/083/004

EU/2/08/083/005

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

lot{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Označevanje brizge

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 8.2 mg/g peroralna pasta za konje

Firokoksib

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE (UČINKOVIN)

Firokoksib 8.2 mg/g

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

7.32 g peroralne paste.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

5.KARENCA

Karenca: meso in notranji organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

lot{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite znotraj 3 mesecev

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Škatlica

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 20 mg/ml raztopina za injiciranje

Firokoksib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Firokoksib 20 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

25 ml

6x25 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Za konje.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intravenska uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite znotraj 1 meseca.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - RpVet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne France

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/083/002

EU/2/08/083/003

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička-25ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 20 mg/ml raztopina za injiciranje za konje

Firokoksib

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Firokoksib 20mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

25 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

IV

5. KARENCA

Meso in organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite znotraj 1 meseca.

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Škatlica

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 57 mg žvečljive tablete za konje

Firokoksib

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Firokoksib 57 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljiva tableta

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 tablet

30 tablet

60 tablet

180 tablet

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Za konje (450-600 kg).

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: Meso in organi: 26 dni.

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Samo za konje, ki tehtajo med 450 in 600 kg.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - RpVet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne France

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/083/006 10 tablets

EU/2/08/083/007 30 tablets

EU/2/08/083/008 180 tablets

EU/2/08/083/009 60 tablets

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička-25ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 57 mg žvečljive tablete

Firokoksib

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Firokoksib 57 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

60 tablet

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca: Meso in organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 57 mg žvečljive tablete

Firokoksib

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji