Equioxx (firocoxib) – Navodilo za uporabo - QM01AH90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Equioxx
ATC: QM01AH90
Substanca: firocoxib
Proizvajalec: Ceva Sante Animale - Libourne

NAVODILO ZA UPORABO

EQUIOXX 8.2 mg/g peroralna pasta za konje

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije: MERIAL

4 chemin du Calquet

31000 Toulouse France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 8.2 mg/g peroralna pasta za konje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

Firokoksib 8,2 mg/g

4.INDIKACIJE

Lajšanje bolečine in vnetja s pridruženim osteoartritisom in za zmanjšanje sočasnega šepanja pri konjih.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte pri živalih, ki so obolele za želodčno-črevesnimi motnjami in imajo krvavitve. Ne uporabljajte pri živalih, ki imajo oslabljeno jetrno, srčno ter ledvično funkcijo ter motnje v strjevanju krvi.

Ne uporabljajte pri rejnih živalih, pri brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi priotivnetnimi zdravili.

6.NEŽELENI UČINKI

Pri zdravljenih živalih se občasno pojavijo poškodbe (erozije /ulkusi) na ustni sluznici in na koži okrog ust. Običajno so to manjše poškodbe, ki preidejo brez zdravljenja, čeprav pri poškodbah v ustih lahko opazimo slinjenje in edem ustnic ter jezika.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

0.1 mg firokoksiba na kg telesne mase, enkrat dnevno največ 14 dni. Peroralna uporaba.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Za aplikacijo zdravila EQUIOXX v odmerku 0,1 mg firokoksiba/kg telesne mase, nastavite bat brizge na primeren razdelek odmerka, glede na telesno maso konja. Vsak razdelek na batu brizge vsebuje zadosten odmerek firokoksiba za zdravljenje živali s 100 kg telesne mase. Vsebina ene brizge zadošča za zdravljenje konja s telesno maso do 600 kg. Za določitev pravega odmerka in da se izognemo prevelikemu odmerjanju, naj bo telesna masa živali čim bolj natančno določena.

Primerni odmerek firokoksiba nastavite z obročem na batu brizge tako, da ga zavrtite za ¼ kroga in ga potegnete vzdolž osi bata do primernega razdelka, glede na telesno maso konja. Obroč zavrtite in pritrdite na batu z zavojem za ¼ , ter se prepričajte, da je pravilno nameščen.

Prepričajte se, da konj v ustih nima krme. Odstranite pokrovček s konice brizge. Konico brizge vtaknite konju v medzobni prostor v ustih in stisnite pasto na bazo jezika.

10.KARENCA

Karenca: meso in notranji organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujete nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Po uporabi ponovno namestite pokrovček.

Ne uporabljajte po preteku roka, ki je označen na ovojnini.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine 3 mesece.

12.POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Če se pojavijo neželeni učinki, je zdravljenje potrebno prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Izogibajte se uporabi zdravila pri živalih, ki so dehidrirane, hipovolemične ali imajo nizek krvni tlak, ker v teh primerih obstaja potencialna nevarnost za povečano toksičnost za ledvice. Ne dajajte sočasno z zdravili, ki so potencialno toksična za ledvice.

Ne dajajte živalim, ki so mlajše od 10 tednov.

Ne prekoračite priporočenega odmerka in dolžine zdravljenja.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

V primeru nenamernega zaužitja zdravila se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru, da pride zdravilo v stik z očmi ali kožo, prizadeto področje takoj sperite z vodo. Po uporabi zdravila si umijte roke.

Kot pri vseh drugih COX-2 inhibitorjih, naj se nosečnice ali ženske ki poskušajo zanositi, izogibajo stiku z zdravilom, oziroma naj pri dajanju zdravila nosijo zaščitne rokavice.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti:

Varnost uporabe zdravila pri živalih v času razploda, med brejostjo in pri kobilah v laktaciji ni bila preučena.

Zdravila zato ne uporabljajte pri vzrejnih in brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Druga nesteroidna priotivnetna zdravila, diuretiki in snovi, ki močno vežejo proteine, lahko tekmujejo pri vezavi in vodijo v toksične učinke. Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi priotivnetnimi zdravili.

Predhodno zdravljenje z drugimi protivnetnimi snovmi se lahko odraža v dodatnih ali povečanih neželenih učinkih, zato je potreben čas, ko ne zdravimo s takimi pripravki. Ob prekinitvi zdravljenja upoštevajte lastnosti drugih zdravil, ki ste jih dajali pred tem.

Pri sočasnem zdravljenju z učinkovinami, ki vplivajo na delovanje ledvic (npr. diuretiki), je potrebno nadzorovati delovanje le-teh. Izogibajte se sočasnemu dajanju zdravil, ki so potencialno toksična za ledvice, saj je v teh primerih povečana nevarnost toksičnosti za ledvice.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

O odlaganju neporabljenega zdravilo za uporabo v veterinarski medicini vprašajte svojega veterinarja. Ukrepi naj bi pripomogli k zaščiti okolja.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Firokoksib je nesteroidno protivnetno zdravilo, ki spada v skupino koksibov in delujejo po mehanizmu selektivne inhibcije sinteze prostaglandina z mediatorjem ciklooksigenazo-2 (COX-2).

Pakiranja peroralne paste:

-Kartonska škatla z 1 brizgo

-Kartonska škatla s 7 brizgami

-Kartonska škatla s 14 brizgami

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

NAVODILO ZA UPORABO ZA:

EQUIOXX 20 mg/ml raztopina za injiciranje za konje

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne France

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije: MERIAL

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse Cedex France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 20 mg/ml raztopina za injiciranje za konje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Firokoksib 20mg/ml

4.INDIKACIJA(E)

Lajšanje bolečine in vnetja, povezanih z osteoartritisom in zmanjšanje šepanja, povezanega z osteoartritisom pri konjih.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte pri živalih, ki so obolele za gastrointestinalnimi motnjami in imajo krvavitve, oslabljeno jetrno, srčno ter ledvično funkcijo ali motnje v strjevanju krvi.

Ne uporabljajte pri vzrejnih živalih, pri brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi priotivnetnimi zdravili (NSAID). Ne uporabite v primeru znane preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali pomožne snovi.

6. NEŽELENI UČINKI

Blage reakcije v obliki otekline in perivaskularnega vnetja in bolečina. Pri zdravljenih živalih se občasno pojavijo poškodbe na ustni sluznici in na koži okrog ust, slinjenje in edem ustnic ter jezika. Običajno so to manjše poškodbe, ki preidejo brez zdravljenja. Incidenca poškodb v ustih in na koži narašča z večanjem odmerka.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Priporočen odmerek je 0,9 mg firokoksiba /kg telesne mase intravensko enkrat dnevno (kar ustreza 1 ml raztopine na 225 kg telesne mase).

Za nadaljevanje zdravljenja lahko uporabimo EQUIOXX 8,2 mg/g peroralno pasto v odmerku 0,1 mg firokoksiba/kg telesne mase enkrat dnevno.

Skupno trajanje zdravljenja z EQUIOXX raztopino za injiciranje ali EQUIOXX peroralno pasto bo odvisno od učinka, vendar naj ne bi preseglo 14 dni.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Držite se običajnih pravil asepse.

10. KARENCA

Meso in organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini. Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 1 mesec

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Če se pojavijo neželeni učinki, je potrebno zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Izogibajte se uporabi zdravila pri živalih, ki so dehidrirane, hipovolemične ali imajo nizek krvni tlak, ker v teh primerih obstaja potencialna nevarnost za povečano toksičnost za ledvice. Ne dajajte sočasno z zdravili, ki so potencialno toksična za ledvice.

Ne dajajte živalim, ki so mlajše od 10 tednov.

Ne prekoračite priporočenega odmerka in dolžine zdravljenja.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru, da pride zdravilo v stik z očmi ali kožo, prizadeto

področje takoj sperite z vodo.

Po uporabi zdravila si umijte roke.

Kot pri vseh drugih COX-2 inhibitorjih, naj se nosečnice ali ženske ki poskušajo zanositi, izogibajo stiku z zdravilom, oziroma naj pri dajanju zdravila nosijo zaščitne rokavice.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti:

Varnost uporabe zdravila pri živalih v času razploda, med brejostjo in pri kobilah v laktaciji ni bila preučena. Zdravila zato ne uporabljajte pri vzrejnih in brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Druga nesteroidna priotivnetna zdravila, diuretiki in snovi, ki močno vežejo proteine, lahko tekmujejo pri vezavi in vodijo v toksične učinke. Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi priotivnetnimi zdravili.

Predhodno zdravljenje z drugimi protivnetnimi snovmi se lahko odraža v dodatnih ali povečanih neželenih učinkih, zato je potrebno upoštevati časovno obdobje, ko ne zdravimo s takimi zdravili. Za obdobje brez zdravljenja je potrebno upoštevati farmakološke lastnosti drugih zdravil, ki ste jih dajali pred tem.

Izogibajte se sočasnemu dajanju zdravil, ki so potencialno toksična za ledvice, saj je v teh primerih povečana nevarnost toksičnosti za ledvice. Pri sočasnem zdravljenju z učinkovinami, ki vplivajo na delovanje ledvic (npr. diuretiki), je potrebno nadzorovati delovanje le-teh.

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Način delovanja:

Firokoksib je nesteroidno protivnetno zdravilo (NSAID), ki selektivno zavira delovanje ciklooksigenaze-2 (COX-2) v sintezi prostaglandinov. COX-2 je izoformna oblike encima, ki je po ugotovitvah v največji meri odgovoren za sintezo prostanoidnih mediatorjev bolečine, vnetja in povišane telesne temperature. V »in vitro« poskusih s celokupno krvjo konjev, firokoksib izraža 222 do 643-krat večjo selektivnost

za COX-2 kot za COX-1.

Velikosti pakiranja:

-škatlica z eno vialo s 25 ml

-škatla s 6 vialami s 25 ml

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

NAVODILO ZA UPORABO

EQUIOXX 57 mg žvečljive tablete za konje

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij: MERIAL

4 chemin du Calquet

31000 Toulouse France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EQUIOXX 57 mg žvečljive tablete za konje

Firokoksib

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

Firokoksib 57 mg

Rjave, okrogle, izbočene tablete z zarezo.

Tablete imajo na eni strani vtisnjen napis “M” nad zarezo in “57” pod zarezo.

4. INDIKACIJE

Lajšanje bolečine in vnetja, povezanih z osteoartritisom in zmanjšanje šepanja povezanega z osteoartritisom pri konjih, ki tehtajo med 450 in 600 kg.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri živalih, ki so obolele za gastrointestinalnimi motnjami in imajo krvavitve, oslabljeno jetrno, srčno ter ledvično funkcijo ali motnje v strjevanju krvi.

Ne uporabljajte pri vzrejnih živalih, pri brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID). Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov.

6. NEŽELENI UČINKI

Poškodbe (erozije /ulkusi) na ustni sluznici in na koži okrog ust so bile zelo pogosto opažene pri zdravljenih živalih med študijami tolerance. Te poškodbe so bile blage in so prešle brez zdravljenja. Slinjenje in edem ustnic ter jezika so bili občasni, povezani s poškodbami v ustih v kliničnih študijah.

Vsi neželeni učinki so razvrščeni v »pogostnostne skupine«. Najpogostejši neželeni učinek je v skupini naveden prvi, po naslednjem dogovoru:

-Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 živali od 10 živali)

-Pogosti (pojavijo se pri 1 do 10 živali od 100 živali)

-Občasni (pojavijo se pri 1 do 10 živali od 1.000 živali)

-Redki (pojavijo se pri 1 do 10 živali od 10.000 živali)

-Zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 živali od 10.000 živali, vključujoč posamezne primere). >

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji (450-600 kg).

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Dajte eno tableto enkrat na dan konjem, ki tehtajo od 450 do 600 kg.

Trajanje zdravljenja je odvisno od učinka, vendar naj ne bi preseglo 14 dni.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Eno tableto je potrebno dati z majhno količino hrane v vedru ali direktno z roko tako da tableto ponudimo skupaj z majhno količino hrane ali skupaj s priboljškom v dlani roke. Po dajanju je priporočljivo, da se pregleda ustno votlino in s tem zagotovi, da je bila tableta ustrezno zaužita.

Ne prekoračite priporočenega odmerka.

Za varno in učinkovito uporabo, se sme ta proizvod dajati le za konjem v območju teže 450-600 kg. Za konje, ki tehtajo manj kot 450 kg ali več kot 600 kg, in kjer je firokoksib zdravilo izbire, se priporoča uporaba drugih pripravkov, ki vsebujejo firokoksib in omogočajo natančno odmerjanje.

10. KARENCA

Karenca: meso in notranji organi: 26 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C. Shranjujte v originalni ovojnini.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Če se pojavijo neželeni učinki, je zdravljenje potrebno prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Izogibajte se uporabi zdravila pri živalih, ki so dehidrirane, hipovolemične ali imajo nizek krvni tlak, ker v teh primerih obstaja potencialna nevarnost za povečano toksičnost za ledvice. Izogibajte se sočasnemu dajanju z zdravili, ki so potencialno toksična za ledvice.

Ne prekoračite priporočenega odmerka in dolžine zdravljenja.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Po uporabi zdravila si umijte roke.

Kot pri vseh drugih COX-2 inhibitorjih, naj se nosečnice ali ženske, ki poskušajo zanositi, izogibajo stiku z zdravilom, oziroma naj pri dajanju zdravila nosijo zaščitne rokavice.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije:

Varnost uporabe zdravila pri brejih kobilah ni bila preučena. Zdravila zato ne uporabljajte pri vzrejnih in brejih živalih ali živalih v laktaciji.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Druga nesteroidna priotivnetna zdravila, diuretiki in snovi, ki močno vežejo proteine, lahko tekmujejo pri vezavi in vodijo v toksične učinke. Ne uporabljajte sočasno s kortikosteroidi ali drugimi nesteroidnimi priotivnetnimi zdravili.

Predhodno zdravljenje z drugimi protivnetnimi snovmi se lahko odraža v dodatnih ali povečanih neželenih učinkih, zato je potrebno upoštevati časovno obdobje, ko ne zdravimo s takimi zdravili. Za obdobje brez zdravljenja je potrebno upoštevati farmakološke lastnosti drugih zdravil, ki ste jih dajali pred tem.

Pri sočasnem zdravljenju z učinkovinami, ki vplivajo na delovanje ledvic (npr. diuretiki), je potrebno nadzorovati delovanje le-teh. Izogibajte se sočasnemu dajanju zdravil, ki so potencialno toksična za ledvice, saj je v teh primerih lahko povečana nevarnost toksičnosti za ledvice.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Mehanizem delovanja:

Firokoksib je nesteroidno protivnetno zdravilo (NSAID), ki spada v skupino koksibov in deluje po mehanizmu selektivne inhibicije sinteze prostaglandinov, ki jo posreduje ciklooksigenaza-2 (COX-2). COX-2 je izoformna oblika encima, ki je primarno odgovoren za sintezo prostanoidnih mediatorjev za bolečino, vnetje in vročino. V »in vitro« poskusih s celokupno krvjo konjev, firokoksib izraža 222 do 643-krat večjo selektivnost za COX-2 kot za COX-1.

Žvečljive tablete so na voljo v naslednjih pakiranjih:

-1 kartonska škatla, ki vsebuje 10 tablet v pretisnih omotih.

-1 kartonska škatla, ki vsebuje 30 tablet v pretisnih omotih.

-1 kartonska škatla, ki vsebuje 180 tablet v pretisnih omotih.

-1 kartonska škatla vsebuje 60 tablet v 30 ml plastenki.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Komentarji