Eryseng Parvo (porcine parvovirus, strain NADL-2 and...) – Navodilo za uporabo - QI09AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Eryseng Parvo
ATC: QI09AL01
Substanca: porcine parvovirus, strain NADL-2 and Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Proizvajalec: Laboratorios HIPRA, S.A.

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO

ERYSENG PARVO suspenzija za injiciranje za prašiče

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec odgovoren za sproščanje serij: LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona)

Španija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ERYSENG PARVO suspenzija za injiciranje za prašiče

3.NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

En odmerek (2 ml) vsebuje:

inaktiviran prašičji parvovirus, sev NADL-2 .......................................................... RP > 1,15*

inaktivirano bakterijo Erysipelothrix rhusiopathiae, sev R32E11 ELISA > 3,34 log2 IE50 % **

*RP = relativna potenca (ELISA)

 

** IE50 % - inhibicija ELISA 50%

5,29 mg (aluminij)

aluminijev hidroksid.............................................................................................

DEAE-dekstran

korenina pravega ženšena (ginsenga)

Belkasta suspenzija za injiciranje.

4.INDIKACIJA(E)

Za aktivno imunizacijo plemenskih svinj za zaščito potomstva pred transplacentarno okužbo, ki jo povzroča prašičji parvovirus.

Za aktivno imunizacijo merjascev in plemenskih svinj za zmanjšanje kliničnih znakov (kožnih lezij in vročine) rdečice, ki jo povzroča bakterija Erysipelothrix rhusiopathiae, serotip 1 in serotip 2.

Nastop imunosti:

Prašičji parvovirus: od začetka brejosti.

E. rhusiopathiae: tri tedne po zaključku osnovne sheme cepljenja.

Trajanje imunosti:

Prašičji parvovirus: cepljenje zagotavlja zaščito ploda v času trajanja brejosti. Revakcinacijo je treba izvesti pred vsako brejostjo, glejte poglavje »Odmerki za posamezne živalske vrste ter pot(i) in način uporabe zdravila« .

E. rhusiopathiae: cepljenje varuje pred rdečico do takrat, ko je priporočena revakcinacija (približno šest mesecev po osnovni shemi cepljenja), glejte poglavje »Odmerki za posamezne živalske vrste ter pot(i) in način uporabe zdravila«.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilne učinkovine, dodatke ali na katero koli pomožno snov.

6.NEŽELENI UČINKI

Zelo pogosti neželeni učinki:

– blago do zmerno vnetje na mestu injiciranja, ki ponavadi izzveni v roku štirih dni, v nekaterih primerih pa lahko vztraja do 12 dni po cepljenju.

Pogosti neželeni učinki:

– prehodno povišanje telesne temperature v prvih 6 urah po cepljenju, ki spontano izzveni v 24 urah.

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:

-zelo pogosti (pri več kot 1 živali od 10 živali med enim ciklom zdravljenja)

-pogosti (pri več kot 1 a manj kot 10 živali od 100 živali)

-občasni (pri več kot 1 a manj kot 10 živali od 1.000 živali)

-redki (pri več kot 1 a manj kot 10 živali od 10.000 živali)

-zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 živali, vključujoč posamezne primere).

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna uporaba

En odmerek(2ml) aplicirajte z intramuskularno injekcijo v vratno mišičevje po naslednjem razporedu:

Osnovno cepljenje:

Pri prašičih, starih 6 mesecev ali več, ki še niso bili cepljeni s temcepivom, je treba dati dve injekciji z razmikom 3–4 tednov. Drugo injekcijo je treba dati 3–4 tedne pred parjenjem.

Revakcinacija:

Eno injekcijo je treba dati 2–3 tedne pred vsakim naslednjim parjenjem (približno vsakih 6 mesecev).

Pri hkratni uporabi UNISTRAIN PRRS pri šest mesecev starih svinjah, namenjenih za razplod, mešanico cepiva ERYSENG PARVO in UNISTRAIN PRRS uporabite samo, če živali cepite pred paritvijo.

Upoštevajte naslednje navodilo: vsebino ene viale UNISTRAIN PRRS zmešajte z vsebino ene viale ERYSENG PARVO. Odmerek (2 ml) mešanega cepiva morate injicirati v roku dveh ur preko intramuskularne uporabe.

UNISTRAIN PRRS

 

ERYSENG PARVO

10 odmerkov

+ 10 odmerkov (20 ml)

25 odmerkov

+

25 odmerkov (50 ml)

50 odmerkov

+

50 odmerkov (100 ml)

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo počakajte, da se cepivo ogreje na sobno temperaturo (15–25 °C). Pred uporabo dobro pretresite.

10.KARENCA

Nič dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi (2 °C – 8 °C) Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na etiketi poleg oznake EXP, ne smete uporabljati.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: uporabite takoj. Rok trajanja po tem, ko ga zmešate z UNISTRAIN PRRS: 2 uri.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Cepite le zdrave živali.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Če se po nenamernem samoinjiciranju pojavijo neželeni učinki, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Na voljo so podatki o varnosti in učinkovitosti, ki dokazujejo, da to cepivo lahko mešamo s cepivom

UNISTRAIN PRRS (kjer je to cepivo registrirano) in ga lahko damo na enem mestu injiciranja.

Preden živali injicirate mešanico zdravil, preberite informacije o cepivu UNISTRAIN PRRS.

Mešanico UNISTRAIN PRRS in ERYSENG PARVO injiciramo samo, ko cepimo živali pred paritvijo.

Dokazali so, da so pri uporabi mešanice cepiv nastop in trajanje imunosti pri komponenti rdečice in nastop imunosti pri parvovirusni komponentienaki , kot če uporabimo samo cepivo ERYSENG PARVO. Trajanje imunosti komponente rdečice pri uporabi mešanega cepiva ni raziskana.

Ni podatkov o varnosti in učinkovitosti tega cepiva, če ga uporabljate s katerim drugim veterinarskim izdelkom, razen za zgoraj omenjenocepivo. Odločitev, ali boste to cepivo uporabili pred ali po drugihzdravilih, je odvisna od vsakega primera posebej.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Po dajanju dvojnega odmerka cepiva neželeni učinki razen tistih, ki so navedeni v poglavju »Neželeni učinki«, ni pričakovati.

Inkompatibilnosti:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom razen pri UNISTRAIN PRRS.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Velikosti pakiranja:

Kartonska škatla z 1 stekleno vialo z 10 odmerki (20 ml).

Kartonska škatla z 1 stekleno vialo s 25 odmerki (50 ml).

Kartonska škatla z 1 stekleno vialo s 50 odmerki (100 ml).

Kartonska škatla z 1 PET-plastenko z 10 odmerki (20 ml).

Kartonska škatla z 1 PET-plastenko s 25 odmerki (50 ml).

Kartonska škatla z 1 PET-plastenko s 50 odmerki (100 ml).

Kartonska škatla z 1 PET-plastenko s 125 odmerki (250 ml).

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Österreich

België/Belgique/Belgien

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

HIPRA BENELUX NV

Münsterstraße 306

Adequat Business Center

40470 Düsseldorf

Brusselsesteenweg 159

DEUTSCHLAND

9090 Melle

e-mail: deutschland@hipra.com

e-mail: benelux@hipra.com

Deutschland

Ελλάδα

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Münsterstraße 306

Ψuχάρη 3 / 184 53 Níκαια

40470 Düsseldorf

Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: deutschland@hipra.com

e-mail: greece@hipra.com

España

France

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

HIPRA FRANCE

Avda. la Selva, 135

7 rue Roland Garros, Batiment H

17170 Amer (Girona)

44700 - Orvault

 

Tél. - 02 51 80 77 91 Fax - 02 51 8082 20

 

e-mail: france@hipra.com

Ireland

Italia

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Hipra Italia S.r.l.

Innovation Center

Via Rovato, 29

BioCity Nottingham

25030 Erbusco (BS)

Pennyfoot Street

e-mail: italia@hipra.com

Nottingham

 

NG1 1GF - UNITED KINGDOM

 

e-mail: ukandireland@hipra.com

 

Luxembourg

Netherland

HIPRA BENELUX NV

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

9090 Melle

BELGIUM

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

e-mail: benelux@hipra.com

Polska

Portugal

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários

Ul. Królowej Marysieńki, 9 - 1

De Uso Animal, Lda

02-954 – WARSZAWA

Portela de Mafra e Fontaínha - Abrunheira

e-mail: admin.polska@hipra.com

2665 – 191 Malveira

 

e-mail: portugal@hipra.com

United Kingdom

 

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

 

Innovation Center

 

BioCity Nottingham

 

Pennyfoot Street

 

Nottingham

 

NG1 1GF

 

e-mail: ukandireland@hipra.com

 

Komentarji