Eryseng (Erysipelothrix rhusiopathiae, strain...) – Označevanje - QI09AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Eryseng
ATC: QI09AB03
Substanca: Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Proizvajalec: Laboratorios HIPRA, S.A.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA,

plastenke (100 ml, 250 ml) in viale (100 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ERYSENG suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Inaktivirana bakterija Erysipelothrix rhusiopathiae, sev R32E11 .... ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 odmerkov (20 ml)

25 odmerkov (50 ml)

50 odmerkov (100 ml)

125 odmerkov (250 ml)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C)

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/166/001

EU/2/14/166/002

EU/2/14/166/003

EU/2/14/166/004

EU/2/14/166/005

EU/2/14/166/006

EU/2/14/166/007

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Plastenke (20 ml, 50 ml), in viale (20 ml, 50 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ERYSENG suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA UČINKOVIN(E)

Inaktivirana bakterija Erysipelothrix rhusiopathiae, sev R32E11 .... ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 odmerkov (20 ml)

25 odmerkov (50 ml)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite takoj.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji