Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Označevanje - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Substanca: inactivated influenza-A virus / swine
Proizvajalec: Merial S.A.S.; 

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 20 ml, 50 ml, 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Gripovac 3 suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak odmerek (2ml) vsebuje:

Sevi inaktiviranega virusa Influenca A /prašiči/

 

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)

≥ 10.53 log2 GMNU,

 

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)

≥ 10.22 log2 GMNU,

 

Bakum/1832/2000 (H1N2)

≥ 12.34 log2 GMNU,

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

20 ml (10 odmerkov),

 

 

50 ml (25 odmerkov),

 

 

 

100 ml (50 odmerkov)

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/09/102/001-006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Steklena viala s 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Gripovac 3 suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

Vsak odmerek (2ml) vsebuje:

 

 

 

Sevi inaktiviranega virusa Influenca A /prašiči/

 

 

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)

≥ 10.53 log2

GMNU,

 

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)

≥ 10.22 log2

GMNU,

 

Bakum/1832/2000 (H1N2)

≥ 12.34 log2 GMNU,

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

 

100 ml (50 odmerkov)

 

 

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

IM

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCE

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/09/102/003

EU/2/09/102/006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklena viala z 20 ml in 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Gripovac 3 suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Sevi inaktiviranega virusa Influenca A /prašiči

(H3N2) ≥ 10.53 log2 GMNU, (H1N1) ≥ 10.22 log2 GMNU, (H1N2) ≥ 12.34 log2 GMNU

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml (10 odmerkov),

50 ml (25 odmerkov)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

IM

5.KARENCA

Karenca: Nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji