Improvac (synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing...) – Označevanje - QI09AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Improvac
ATC: QI09AX
Substanca: synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla, , 10x100 ml in 4x250 ml HDPEsteklenice

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Improvac raztopina za injiciranje

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

En odmerek (2 ml) vsebuje:

Analog gonadotropin sproščajočega faktorja (GnRF) - konjugiran protein

min. 300 µg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 x 100 ml

4 x 250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči, samci ( od 8. tedna starosti)

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samo-injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načet vsebnik morajo vrnete v hladilnik in ga nato v naslednjih 28 dneh še enkrat odprete, nato pa zavržete takoj po uporabi.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp - Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/09/095/002 - 10 x 100 ml

EU/2/09/095/003 - 4 x 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla, , 1 x 100 ml in 1 x 250 ml HDPE steklenice

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Improvac raztopina za injiciranje

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

En odmerek (2 ml) vsebuje:

Analog gonadotropin sproščajočega faktorja (GnRF) - konjugiran protein

min. 300 µg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 x 100 ml

1 x 250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči, samci ( od 8. tedna starosti)

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samo-injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp - Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/09/095/005 - 100 ml

EU/2/09/095/006 - 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml in 250 ml HDPE stekleničke

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Improvac raztopina za injiciranje

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

GnRF analog - konjugiran protein najmanj 300 µg/2ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči, samci (od 8. tedna starosti).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

s.c.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samo-injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do ...

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp - Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

Komentarji