Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) – Označevanje - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Ingelvac CircoFLEX
ATC: QI09AA07
Substanca: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Proizvajalec: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ingelvac CircoFLEX, suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA UČINKOVIN

En odmerek (1 ml) vsebuje: beljakovino ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2 karbomer

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml (10 odmerkov)

50 ml (50 odmerkov)

100 ml (100 odmerkov)

250 ml (250 odmerkov)

12 x 10 ml (12 x 10 odmerkov)

12 x 50 ml (12 x 50 odmerkov)

12 x 100 ml (12 x 100 odmerkov)

12 x 250 ml (12 x 250 odmerkov)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Enkratni i.m. odmerek 1 ml.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE JE/SO POTREBNA

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/07/079/001 10 ml

EU/2/07/079/002 50 ml

EU/2/07/079/003 100 ml

EU/2/07/079/004 250 ml

EU/2/07/079/005 12 x 10 ml

EU/2/07/079/006 12 x 50 ml

EU/2/07/079/007 12 x 100 ml

EU/2/07/079/008 12 x 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

plastenka po 100 ml, 250 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ingelvac CircoFLEX, suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA UČINKOVIN

En odmerek (1 ml) vsebuje: beljakovino ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2 karbomer

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml (100 odmerkov)

250 ml (250 odmerkov)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT UPORABE

Enkratni i.m. odmerek 1 ml.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE JE/SO POTREBNA

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/07/079/003 100 ml

EU/2/07/079/004 250 ml

EU/2/07/079/007 12 x 100 ml

EU/2/07/079/008 12 x 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

plastenka po 10 ml, 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ingelvac CircoFLEX, suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA UČINKOVIN

En odmerek (1 ml) vsebuje: beljakovino ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2 karbomer

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml (10 odmerkov)

50 ml (50 odmerkov)

4.POT UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji