MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Označevanje - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: MS-H Vaccine
ATC: QI01AE03
Substanca: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Proizvajalec: Pharmsure Ltd

Vsebina članka

OPOZORILO: Zunanje ovojnine ni.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA NA STEKLENIČKI LDPE 30 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cepivo MS-H, kapljice za oko, suspenzija

sev M. synoviae MS-H

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 000 odmerkov

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Okularna uporaba

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/ leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji