Masivet (masitinib mesylate) – Označevanje - QL01XE90

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MASIVET 50 mg filmsko obložene tablete za pse. masitinib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

masitinib 50 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Stekleničko shranjujte tesno zaprto.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO „ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM“

. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Pariz Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Oznaka na steklenički

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MASIVET 50 mg filmsko obložene tablete za pse. masitinib

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

masitinib 50 mg

3.VSEBINA

30 tablet

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

Ni smiselno

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MASIVET 150 mg filmsko obložene tablete za pse. masitinib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

masitinib 150 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Stekleničko shranjujte tesno zaprto.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO „ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM“

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Pariz Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/087/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Oznaka na steklenički

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MASIVET 150 mg filmsko obložene tablete za pse. masitinib

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

masitinib 150 mg

3.VSEBINA

30 tablet

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

Ni smiselno

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“

Samo za živali.

Komentarji