Melovem (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

A. IMETNIK DOVOLJENJ ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer NIZOZEMSKA

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina v Melovem je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

indikacije

meloksikam

meloksikam

govedo,

20 μg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 μg/kg

jetra

 

zdravila/

 

 

prašiči,

65 μg/kg

ledvice

 

nesteroidna

 

 

kunci,

 

 

 

protivnetna

 

 

kopitarji

 

 

 

zdravila

 

 

govedo,

15 μg/kg

mleko

 

 

 

 

koze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC , tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji