Metacam (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

Vsebina članka

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda in prašiče

A.IZDELOVALCI, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev zdravila, odgovornega za sprostitev serije Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ŠPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Meloksikam v zdravilu Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda in prašiče, kot je naveden v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010, je dovoljena snov:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske indikacije

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

 

meloksikam

meloksikam

goveda,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/nesteroidna

 

 

prašiči,

65 µg/kg

ledvice

 

protivnetna zdravila

 

 

kunci,

 

 

 

 

 

 

kopitarji

 

 

 

 

 

 

goveda,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

prašiči

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Metacam 1,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

A.IZDELOVALEC ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za pse in mačke

A.IZDELOVALCI, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev zdravila, odgovornega za sprostitev serije Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ŠPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda, prašiče in konje

A.IZDELOVALCI, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev zdravila, odgovornega za sprostitev serije Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ŠPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Meloksikam v zdravilu Metacam 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda, prašiče in konje, kot je naveden v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010, je dovoljena snov

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna tkiva

Druge

Terapevtske

aktivna snov(i)

ostanek

vrsta

 

 

določbe

indikacije

meloksikam

meloksikam

goveda,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/

 

 

prašiči,

65 µg/kg

ledvice

 

nesteroidna

 

 

kunci,

 

 

 

protivnetna

 

 

kopitarji

 

 

 

zdravila

 

 

goveda,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

koze

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Meloksikam v zdravilu Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje, kot je naveden v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010, je dovoljena snov:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

indikacije

meloksikam

meloksikam

govedo,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/nesteroidna

 

 

prašči,

65 µg/kg

ledvice

 

protivnetna zdravila

 

 

kunci,

 

 

 

 

 

 

kopitarji

 

 

 

 

 

 

govedo,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

koze

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 1 mg, žvečljive tablete za pse

Metacam 2,5 mg, žvečljive tablete za pse

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 2 mg/ml, raztopina za injiciranje za mačke

A.IZDELOVALCI, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev zdravila, odgovornega za sprostitev serije Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ŠPANIJA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Meloksikam v zdravilu Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče, kot je naveden v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010, je dovoljena snov:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske indikacije

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

 

meloksikam

meloksikam

govedo,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/nesteroidna

 

 

prašiči,

65 µg/kg

ledvice

 

protivnetna zdravila

 

 

kunci,

 

 

 

 

 

 

kopitarji

 

 

 

 

 

 

govedo,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

koze

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Metacam 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo in konje

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Labiana Life Sciences S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial 08228 Terrassa ŠPANIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina v zdravilu Metacam je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna tkiva

Druge

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

 

določbe

indikacije

meloksikam

meloksikam

govedo,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/

 

 

prašiči,

65 µg/kg

ledvice

 

nesteroidna

 

 

kunci,

 

 

 

protivnetna

 

 

kopitarji

 

 

 

zdravila

 

 

govedo,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

koze

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC , tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Komentarji