Metacam (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda in prašiče

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Goveda (teleta in mlada goveda) in prašiči

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Goveda: Enkratna podkožna ali intravenska injekcija

Prašiči: Enkratna intramuskularna injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo.

Enkratna intramuskularna injekcija pred operacijo.

Poskrbite za natančno odmerjanje, uporabo ustrezne priprave za odmerjanje in oceno telesne mase.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/97/004/035 1 x 20 ml

EU/2/97/004/037 1 x 50 ml

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/036 12 x 20 ml

EU/2/97/004/038 12 x 50 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda in prašiče Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Goveda (teleta in mlada goveda) in prašiči

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Goveda: s.c. ali i.v. injekcija.

Prašiči: i.m. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda in prašiče

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Goveda:

s.c. ali i.v.

Prašiči:

i.m.

5.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 1,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 1,5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

32 ml

100 ml

180 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/003 10 ml

EU/2/97/004/004 32 ml

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 1,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 1,5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

180 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 1,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 1,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

32 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev

Načeto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za pse in mačke

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

20 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6.INDIKACIJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Psi: Mišično-skeletna obolenja: enkratna podkožna injekcija Pooperativna bolečina: enkratna intravenska ali podkožna injekcija

Mačke: Pooperativna bolečina: enkratna podkožna injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/006 10ml

EU/2/97/004/011 20ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za pse in mačke

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi:

i.v. ali s.c.

Mačke:

s.c.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda, prašiče in konje Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 20 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

6 x 250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Goveda, prašiči in konji

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Goveda: Enkratna s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči: Enkratna i.m. injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo. Konji: Enkratna i.v. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/027 1 x 20 ml

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/028 12 x 20 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda, prašiče in konje

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 20 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Goveda, prašiči in konji

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Goveda:

s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči:

i.m. injekcija

Konji:

i.v. injekcija

8.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda, prašiče in konje

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 20 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Goveda: s.c. ali i.v.

Prašiči: i.m.

Konji: i.v.

5.KARENCA

Karenca:

Goveda: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni

Načeto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 m

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Zdravilo dajemo zamešano v majhno količino hrane pred hranjenjem ali v gobec.

Po dajanju zdravila plastenko zaprite z zaporko in merilno brizgo pomijte s toplo vodo in posušite. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri kobilah v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

Načeto zdravilo uporabite do.....

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 0,5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

15 ml

30 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/012 15 ml

EU/2/97/004/013 30 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

15 ml

30 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev

Načeto zdravilo uporabite do.....

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za pretisni omot

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 1 mg, žvečljive tablete za pse

Metacam 2,5 mg, žvečljive tablete za pse

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam

1 mg v 1 žvečljivi tableti

Meloksikam

2,5 mg v 1 žvečljivi tablet

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet

84 tablet

252 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Metacam 1 mg žvečljive tablete za pse:

Peroralno

Enkratni odmerek prvi dan: 0,2 mg meloksikama/kg telesne mase. Vzdrževalni odmerek: 0,1 mg meloksikama/kg telesne mase enkrat na dan (1 žvečljiva tableta na 10 kg telesne mase).

Metacam 2,5 mg žvečljive tablete za pse:

Peroralno

Enkratni odmerek prvi dan: 0,2 mg meloksikama/kg telesne mase. Vzdrževalni odmerek: 0,1 mg meloksikama/kg telesne mase enkrat na dan (1 žvečljiva tableta na 25 kg telesne mase).

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Metacam 1 mg žvečljive tablete za pse:

EU/2/97/004/043 7 tablet

EU/2/97/004/044 84 tablet

EU/2/97/004/045 252 tablet

Metacam 2,5 mg žvečljive tablete za pse:

EU/2/97/004/046 7 tablet

EU/2/97/004/047 84 tablet

EU/2/97/004/048 252 tablet

17.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU

Pretisni omoti

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 1 mg, žvečljive tablete za pse

Metacam 2,5 mg, žvečljive tablete za pse

Meloksikam

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 0,5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

3 ml

10 ml

15 ml

30 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

Ne uporabite pri mačkah z obolenji prebavil, kot so zdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri mačkah, mlajših od 6 tednov.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

 

 

Rok uporabnosti odprte plastenke: 14 dni.

3 ml:

10 ml:

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

15 ml:

Rok uporabnosti odprte plastenke:

6 mesecev.

 

30 ml:

Rok uporabnosti odprte plastenke:

6 mesecev.

 

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/034 3 ml

EU/2/97/004/033 10 ml

EU/2/97/004/026 15 ml

EU/2/97/004/049 30 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 14 dni.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

15 ml

30 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

Načeto zdravilo uporabite do...

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 2 mg/ml, raztopina za injiciranje za mačke

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 2 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

20 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Enkratna podkožna injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ni smiselno.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/039 10ml

EU/2/97/004/040 20ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 2 mg/ml, raztopina za injiciranje za mačke

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 2 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 m

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Zdravilo je najbolje dati zamešano v majhno količino hrane. Lahko se ga da pred hranjenjem ali neposredno v gobec.

Po dajanju zdravila plastenko zaprite z zaporko in merilno brizgo pomijte s toplo vodo in posušite. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 5 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 15 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Po dajanju zdravila plastenko zaprite z zaporko in merilno brizgo pomijte s toplo vodo in posušite. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 5 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte plastenke: 6 mesecev.

Načeto zdravilo uporabite do.....

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 50 ml in 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo in konje meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

meloksikam 40 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo in konji

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo: subkutana uporaba, intravenska uporaba.

Konji: intravenska uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni. Konji: meso in organi: 5 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/97/004/050 50 ml

EU/2/97/004/051 100 ml

EU/2/97/004/052 12 x 50 ml

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala, 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 40 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo in konje meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

meloksikam 40 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo in konji

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo: s.c., i.v.

Konji: i.v.

8.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni. Konji: meso in organi: 5 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/97/004/051 100 ml.

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala, 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metacam 40 mg/ml injekcija za govedo in konje meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam 40 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Govedo: s.c., i.v.

Konji: i.v.

5.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni. Konji: meso in organi: 5 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji