Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Substanca: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvajalec: Merial

NEOCOLIPOR

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij, ki temeljijo na priporočilih CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Neocolipor?

Zdravilo Neocolipor je neaktivirano cepivo, namenjeno zmanjševanju poporodne enterotoksemije (bakterijske okužbe, ki jo povzročajo sevi bakterije E.coli) pri zelo mladih pujskih.

Za kaj se zdravilo Neocolipor uporablja?

Zdravilo Neocolipor se daje svinjam in mladicam za imunizacijo zaroda pred poporodno enterotoksemijo. Mladice so živali, ki so imele manj kot dve legli. Cepivo se daje z intramuskularno injekcijo.

Kako zdravilo Neocolipor deluje?

Neocolipor vsebuje neaktiviran bakterijski sev E. coli, ki izraža adhezine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) in F41.

Cepljenje svinj in mladic omogoča, da njihov zarod v prvih dneh življenja razvije pasivno imunost na poporodno enterotoksemijo, katere povzročitelj so sevi bakterije E. coli, ki nosijo adhezine F4, F5, F6 in F41.

Cepljenje izvedemo dvakrat, in sicer prvo 5–7 tednov pred rojstvom legla (prasitvijo) ter drugo 2 tedna pred prasitvijo. Obnovitveno cepljenje se izvede 2 tedna pred vsako naslednjo prasitvijo.

Kako je bilo zdravilo Neocolipor raziskano?

Da bi se ocenila učinkovitost zdravila, so bile izvedene številne študije v laboratoriju in na terenu. Predstavljeni so bili tudi podatki o varnosti za priporočeno uporabo zdravila v laboratorijskih pogojih in na terenu. Varnost zdravila je bila zadovoljivo dokazana.

Kakšne koristi je zdravilo Neocolipor izkazalo med študijami?

Predstavljeni rezultati so pokazali statistično pomembno razliko med živalmi, ki so bile cepljene, in tistimi, ki niso bile, s tem pa so dokazali učinkovitost cepiva. Dokazano je bilo, da je bila revakcinacija učinkovita v priporočenih časovnih razmikih.

Kakšni so neželeni učinki zdravila Neocolipor?

Cepljenje lahko povzroči rahlo povišanje telesne temperature živali (manj kot 1,5 °C v obdobju do največ 24 ur).

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Če si zdravilo nenamerno vbrizgate, se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino zdravila.

Koliko časa mora preteči, preden se lahko žival zakolje in meso porabi za prehrano ljudi (obdobje karence)?

Nič dni (cepivo ne vsebuje učinkovin, ki bi lahko pomenile tveganje za ljudi, ki zaužijejo meso živali, ki so bile cepljene v priporočenem odmerku).

Zakaj je bilo zdravilo Neocolipor odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je menil, da se je zdravilo Neocolipor v skladu z zahtevami Evropske unije izkazalo kot učinkovito pri zmanjševanju poporodne enterotoksemije pri pujskih.

Druge informacije o zdravilu Neocolipor:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Neocolipor, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi Mérial dne 9. avgusta 2001. Dovoljenje za promet z zdravilom je bilo kasneje obnovljeno. Informacije o predpisovanju tega izdelka so na voljo na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 08-2008.

Komentarji