Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Substanca: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

A.PROIZVAJALEC BIOLOŠKE UČINKOVINE IN IMETNIK(I) DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov proizvajalca biološko aktivne učinkovine

MERIAL

Laboratoire de Toulouse 4 Chemin de Calquet 31300 TOULOUSE FRANCIJA

Proizvajalec odgovoren za sprostitev serije

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

Dovoljenje za proizvodnjo je izdalo francosko Ministère des Affaires Sociales (Ministrstvo za socialne zadeve), Ministère délégué à la Santé (Ministrstvo pristojno za zdravstvo) in Ministère de l'Agriculture et de la Forêt (Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo) 31. marca 1992.

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Zdravilo se izda le na veterinarski recept.

C.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Navedba ni smiselna.

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Dodatek II k Uredbi Sveta (EGS) Št. 2377/90

Farmakološko aktivna(e)

Živalska vrsta

Druga določila

učinkovina(e)

 

 

Aluminijev hidroksid1

Vse živali za proizvodnjo živil

 

Tiomersal2

Vse živali za proizvodnjo živil

Uporablja se le kot zaščitno

 

 

sredstvo za večodmerna cepiva,

 

 

koncentracija ne sme preseči

 

 

0,02%

Natrijev hidroksid3

Vse živali za proizvodnjo živil

 

Natrijev klorid3

Vse živali za proizvodnjo živil

 

Klorovodikova kislina5

Vse živali za proizvodnjo živil

Uporablja se kot pomožna snov

1UL št L 290 z dne 05.12.95

 

 

2UL št L 110 z dne 26.04.97

 

 

3UL št L 272 z dne 25.10.96

 

 

4UL št L 290 z dne 05.12.95

 

 

5UL št L 143 z dne 27.06.95

 

 

7/17

Komentarji