Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Označevanje - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Substanca: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Neocolipor suspenzija za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V 2 ml odmerku:

 

E.coli adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanj

2,1 SA.U*

E.coli adhezin F5, najmanj

1,7 SA.U*

E.coli dhezin F6, najmanj

1,4 SA.U*

E.coli adhezin F41, najmanj

1,7 SA.U*

*: 1 SA.U: količina, ki zadošča za doseganje aglutinacijskega titra protiteles 1 log10 pri morskem prašičku

Dodatek:

 

Aluminij (v obliki hidroksida)

1,4 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

5 odmerkov = 10 ml steklena viala.

2 ml= 1 odmerek, 10 odmerkov = 20 ml steklena viala. 2 ml = 1 odmerek, 25 odmerkov = 50 ml steklena viala. 50 odmerkov = 100 ml steklena viala.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči (svinje in mladice)

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularno injiciranje

10/17

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo dobro pretresite vialo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi 2°C – 8°C, zaščiteno pred svetlobo. Cepivo ne sme zmrzniti. Rok uporabnosti za načeto vialo: 3 ure.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/98/008/001

10 ml steklena viala.

 

EU/2/98/008/002

20 ml steklena viala.

 

EU/2/98/008/003

50 ml steklena

viala.

EU/2/98/008/004

100 ml steklena viala.

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

11/17

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Neocolipor

Suspenzija za injiciranje

Prašiči (svinje in mladice)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

adhezini F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6, F41

Aluminijski adjuvant

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

2 ml =1 odmerek, 5 odmerkov

10 ml steklena viala.

2 ml= 1 odmerek, 10 odmerkov

20 ml steklena viala.

2 ml = 1 odmerek, 25 odmerkov

50 ml steklena viala.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularno injiciranje

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Natančno preberite navodilo za uporabo.

12/17

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Neocolipor

Suspenzija za injiciranje

Prašiči (svinje in mladice)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

V 2 ml odmerku:

 

F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanj

2,1 SA.U*

F5, najmanj

1,7 SA.U*

F6, najmanj

1,4 SA.U*

F41, najmanj

1,7 SA.U*

*: 1 SA.U: količina, ki zadošča za doseganje aglutinacijskega titra protiteles 1 log10 pri morskem prašičku

Dodatek:

 

Aluminij (v hidroksidni obliki)

1,4 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 odmerkov

100 ml steklena viala.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularno injiciranje

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Pred uporabo dobro pretresite.

Natančno preberite navodilo za uporabo.

13/17

Komentarji