Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Navodilo za uporabo - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Substanca: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO

Neocolipor

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCIJA

PROIZVAJALEC ZA SPROSTITEV SERIJ

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Neocolipor suspenzija za injiciranje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVINE IN DRUGE(IH) SNOVI

V 2 ml odmerku:

 

E.coli adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanj

2,1 SA.U*

E.coli adhezin F5, najmanj

1,7 SA.U*

E.coli adhezin F6, najmanj

1,4 SA.U*

E.coli adhezin F41, najmanj

1,7 SA.U*

*: 1 SA.U: količina, ki zadošča za doseganje aglutinacijskega titra protiteles 1 log10 pri morskem prašičku

Dodatek:

 

Aluminij (v obliki hidroksida)

1,4 mg

4.INDIKACIJA(E)

Inaktivirano cepivo z dodatkom (adjuvansom) za zmanjšanje pojava poporodne enterotoksemije pri pujskih, ki jo povzročajo sevi bakterije E. coli, ki izločajo adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 in F41.

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Cepljenje lahko povzroči rahel dvig telesne temperature ( manj kot 1,5oC v obdobju do največ 24 ur).

15/17

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči (svinje in mladice)

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

En 2 ml odmerek po naslednjem razporedu:

Primarno cepljenje:

 

Prvi odmerek:

5-7 tednov pred prasitvijo

Drugi odmerek:

2 tedna pred prasitvijo

Revakcinacija:

 

1 odmerek dva tedna pred vsako naslednjo prasitvijo

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Intramuskularno injiciranje v področje vratu za ušesom

Pred uporabo dobro pretresite vialo.

Uporabljate sterilne brizge in igle. Pri vnosu cepiva se ravnajte v skladu s pravili asepse.

10.KARENCA

Nič dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi 2°C – 8°C, zaščiteno pred svetlobo. Cepivo ne sme zmrzniti.. Rok uporabe načete viale: 3 ure

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Ker zaščito pujskov zagotavlja zaužitje kolostruma, bi moral vsak pujsek zaužiti zadostno količino kolostruma v prvih šestih urah po rojstvu.

Cepite le zdrave živali.

Ne uporabljajte skupaj z drugimi zdravili.

Ni podatkov o sočasni uporabi tega cepiva s katerim koli drugim cepivom. Tako varnost in učinkovitost tega cepiva ob sočasni uporabi s katerikoli drugim cepivom (uporabljenim isti dan ali ob drugem času) nista potrjeni.

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Po uporabi si umijte in razkužite roke.

16/17

Po vnosu dvakratnega priporočenega odmerka se niso pojavili nobeni neželeni učinki.

Ne mešajte z nobenim drugim cepivom.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami.

14.DATUM ZADNJE REVIZIJE NAVODIL ZA UPORABO

03/2008

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency, EMEA) http://emea.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Cepivo vsebuje inaktivirane seve bakterije E. coli, na nosilcu iz aluminijevega hidroksida. Ti sevi bakterije E.coli izločajo adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 in F41, ki povzročajo poporodno enterotoksemijo pujskov. Pri svinjah in mladicah cepivo sproži specifično serokonverzijo cepljenih živali; pujski se pasivno imunizirajo z zaužitjem kolostruma in mleka, ki vsebuje specifična protitelesa proti adhezinom.

Škatla z vialo z 10 ml - pet odmerkov (steklo tipa I z butil gumenim zamaškom) Škatla z vialo z 20 ml - deset odmerkov (steklo tipa I z butil gumenim zamaškom)

Škatla z vialo s 50 ml - petindvajset odmerkov (steklo tipa I z butil gumenim zamaškom) Škatla z vialo s 100 ml - petdeset odmerkov (steklo tipa I z butil gumenim zamaškom)

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

17/17

Komentarji