Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) – Označevanje - QP54AB51

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg žvečljive tablete za pse 2–3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19mg/ 4 mg žvečljive tablete za pse >3,5–7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg žvečljive tablete za pse >7,5 –15 kg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg žvečljive tablete za pse >15–30 kg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg žvečljive tablete za pse >30–60 kg afoxolaner/milbemycin oxime

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 9,375 mg afoxolaner in1,875 mg milbemycin oxime Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 18,75 mg afoxolaner in 3,75 mg milbemycin oxime Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 37,5 mg afoxolaner in 7,5 mg milbemycin oxime Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 75 mg afoxolaner in 15 mg milbemycin oxime Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 150 mg afoxolaner in 30 mg milbemycin oxime

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 žvečljiva tableta

3 žvečljive tablete

6 žvečljivih tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi 2 ̶ 3,5 kg

Psi >3,5 ̶ 7,5 kg

Psi >7,5–15 kg

Psi >15–30 kg

Psi >30–60 kg

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Žvečljive tablete

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pretisni omot shranjujte v originalni ovojnini da se zaščiti pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/177/001 – 9 mg/ 2 mg, 1 žvečljiva tableta

EU/2/14/177/002 – 9 mg/ 2 mg, 3 žvečljive tablete

EU/2/14/177/003 – 9 mg/ 2 mg, 6 žvečljivih tablet

EU/2/14/177/004 – 19 mg/ 4 mg, 1 žvečljiva tableta

EU/2/14/177/005 – 19 mg/ 4 mg, 3 žvečljive tablete

EU/2/14/177/006 – 19 mg/ 4 mg, 6 žvečljivih tablet

EU/2/14/177/007 – 38 mg/ 8 mg, 1 žvečljiva tableta

EU/2/14/177/008 – 38 mg/ 8 mg, 3 žvečljive tablete

EU/2/14/177/009 – 38 mg/ 8 mg, 6 žvečljivih tablet

EU/2/14/177/010 – 75 mg/ 15 mg, 1 žvečljiva tableta

EU/2/14/177/011 – 75 mg/ 15 mg, 3 žvečljive tablete EU/2/14/177/012 – 75 mg/ 15 mg, 6 žvečljivih tablet EU/2/14/177/013 –150 mg/ 30 mg, 1 žvečljiva tableta EU/2/14/177/014 –150 mg/ 30 mg, 3 žvečljive tablete EU/2/14/177/015 –150 mg/ 30 mg, 6 žvečljivih tablet

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg psi 2–3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19mg/ 4 mg psi >3,5 –7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg psi >7,5 –15 kg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg psi >15–30 kg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg psi >30–60 kg afoxolaner/milbemicyn oxime

tablete

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji