Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Označevanje - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Substanca: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

5 x 1 odmerek cepiva z vehiklom

25 x 1 odmerek cepiva z vehiklom

10 x 50 odmerkov cepiva – 10 ml viale z vehiklom

10 x 50 odmerkov cepiva – 50 ml plastenke iz PET z vehiklom

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobivac Myxo-RHD liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za kunce

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Miksoma virus, živi vektorski RHD sev 009: ≥103.0 in ≤106.1 FFU*/odmerek

*Focus Forming Units

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

5 x 1 odmerek cepiva z vehiklom

25 x 1 odmerek cepiva z vehiklom

10 x 50 odmerkov cepiva, 10 ml viale z vehiklom

10 x 50 odmerkov cepiva, 50 ml plastenke iz PET z vehiklom

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Kunci

6.INDIKACIJA(E)

Živo cepivo proti miksomatozi in hemoragični bolezni kuncev, ki jo povzroča klasični RHD sev virusa

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ni smiselno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP { mesec/leto }

Ko je cepivo rekonstituirani, ga je treba porabiti v 4 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - na veterinarski recept

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizuozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/11/132/001

EU/2/11/132/002

EU/2/11/132/003

EU/2/11/132/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Cepivo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobivac Myxo-RHD

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

Miksoma virus, živi, vektorski RHD

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

50 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

6.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

7.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA STIČNI OVOJNINI (OZNAKA)

VEHIKLA

1 ml in 10 ml viale

1.IME VEHIKLA

Nobivac Myxo-RHD vehikel

2.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 ml

10 ml

3.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

4.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA STIČNI OVOJNINI (OZNAKA)

VEHIKLA

50 ml plastenke iz PET

1.IME VEHIKLA

Nobivac Myxo-RHD vehikel

2.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

3.SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2°C - 8°C).

Topilo ne sme zmrzniti.

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

6.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji