Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QL03AX

A. IZDELOVALCI BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev biološke zdravilne učinkovine

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon Francija

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Francija

Ime in naslov izdelovalca zdravilaodgovornega za sprostitev serije

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Francija

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji