Onsior (robenacoxib) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AH91

A. IMETNIKI DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNI ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev) zdravila, odgovornega (odgovornih) za sprostitev serije

Tablete:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIJA

Raztopina za injiciranje:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIJA

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji