Onsior (robenacoxib) – Označevanje - QM01AH91

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VRSTA/TIP: Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 6 mg tablete za mačke

Robenakoksib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tableta vsebuje 6 mg robenakoksiba.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tableta.

4.VELIKOST PAKIRANJA

6 tablet

12 tablet

30 tablet

60 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Ni smiselno.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/089/001 (6 tablet)

EU/2/08/089/002 (12 tablet)

EU/2/08/089/021 (30 tablet)

EU/2/08/089/003 (60 tablet)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

VRSTA/TIP: Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 6 mg tablete za mačke

Robenakoksib

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VRSTA/TIP: Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 5 mg tablete za pse

Onsior 10 mg tablete za pse

Onsior 20 mg tablete za pse

Onsior 40 mg tablete za pse

Robenakoksib

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tableta vsebuje 5 mg robenakoksiba.

Vsaka tableta vsebuje 10 mg robenakoksiba.

Vsaka tableta vsebuje 20 mg robenakoksiba.

Vsaka tableta vsebuje 40 mg robenakoksiba.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Tableta.

4. VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet

14 tablet

28 tablet

70 tablet

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJA(E)

Ni smiselno.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Onsior 5 mg tablete za pse:

EU/2/08/089/004 (7 tablet)

EU/2/08/089/005 (14 tablet)

EU/2/08/089/006 (28 tablet)

EU/2/08/089/007 (70 tablet)

Onsior 10 mg tablete za pse:

EU/2/08/089/008 (7 tablet)

EU/2/08/089/009 (14 tablet)

EU/2/08/089/010 (28 tablet)

EU/2/08/089/011 (70 tablet)

Onsior 20 mg tablete za pse:

EU/2/08/089/012 (7 tablet)

EU/2/08/089/013 (14 tablet)

EU/2/08/089/014 (28 tablet)

EU/2/08/089/015 (70 tablet)

Onsior 40 mg tablete za pse:

EU/2/08/089/016 (7 tablet)

EU/2/08/089/017 (14 tablet)

EU/2/08/089/018 (28 tablet)

EU/2/08/089/019 (70 tablet)

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

VRSTA/TIP: Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 5 mg tablete za pse

Onsior 10 mg tablete za pse

Onsior 20 mg tablete za pse

Onsior 40 mg tablete za pse

Robenakoksib

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

5. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VRSTA/TIP: Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 20 mg/ml raztopina za injiciranje za mačke in pse

Robenakoksib

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

20 mg/ml robenakoksiba

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke in psi.

6. INDIKACIJA(E)

Ni smiselno.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh do …

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2°C - 8°C). Vialo shranjujte v zunanji ovojnini.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/089/020

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VRSTA/TIP: Steklena viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Onsior 20 mg/ml raztopina za injiciranje za mačke in pse

Robenakoksib

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

20 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite do …

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji