Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Osurnia
ATC: QS02CA90
Substanca: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Proizvajalec: Elanco Europe Ltd

A.PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov proizvajalca zdravila, odgovornega za sproščanje serij

Argenta Dundee Limited

Kinnoull Road

Dunsinane Industrial Estate

Dundee

DD2 3XR

Združeno kraljestvo

B.POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji