Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Označevanje - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Osurnia
ATC: QS02CA90
Substanca: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Proizvajalec: Elanco Europe Ltd

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

OSURNIA gel za uho za pse

terbinafin/florfenikol/betametazonacetat

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Ena tuba: 10 mg terbinafina, 10 mg florfenikola, 1 mg betametazonacetata.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Gel za uho.

4.VELIKOST PAKIRANJA

2 tubi

12 tub

20 tub

40 tub

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za avrikularno uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/170/0001 (2 tubi)

EU/2/14/170/0002 (12 tub)

EU/2/14/170/0003 (20 tub)

EU/2/14/170/0004 (40 tub)

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Tuba

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

OSURNIA gel za uho za pse

Terbinafinum, florfenicolum, betamethasoni acetas (Latin)

2.KOLIČINA UČINKOVIN(E)

10 mg terbinafina, 10 mg florfenikola, 1 mg betametazonacetata

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za avrikularno uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

(sklic na piktogram psa v poglavju 1)

Komentarji