Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Substanca: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Proizvajalec: OPK Biotech Netherlands BV

A. IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IMETNIK DOVOLJENJ ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine. OPK Biotech LLC

39 Hurley Street Cambridge MA 02141 USA

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Dales Pharmaceutical Ltd.

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire BD23 2RW United Kingdom

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila mora biti navedeno ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje zadevne serije.

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Izdaja zdravila je le na veterinarski recept.

C.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE

VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Navedba ni smiselna

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Navedba ni smiselna

Komentarji