Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Označevanje - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Substanca: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Proizvajalec: OPK Biotech Netherlands BV

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Oxyglobin 130 mg/ml, raztopina za infundiranje za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Hemoglobin glutamer-200 (goveji) – 130 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za infundiranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

60 ml infuzijska vrečka

125 ml infuzijska vrečka

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Oxyglobin zagotavlja oksiforno podporo pri psih in izboljša klinične znake anemije za najmanj 24 ur, neodvisno od njihovega osnovnega stanja.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne segrevajte v mikrovalovni pečici. Ne segrevajte pri več kot 37° C. Prehitro dajanje (>10 ml/kg/uro) lahko povzroči preveliko obremenitev krvnega obtoka.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

<EXP {mesec/leto}>

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C. Ne shranjujte zamrzovalniku. Uporabite v 24 urah po odstranitvi zunanjega ovoja.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

OPK Biotech Netherlands BV Teleportboulevard 140 1043EJ

Amsterdam

Nederland

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/99/015/002 60 ml

EU/2/99/015/003 125 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija> <lot>{številka}

Komentarji