Panacur AquaSol (fenbendazole) - QP52AC13

Vsebina članka

Panacur AquaSol

fenbendazol

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Panacur AquaSol?

Panacur AquaSol je zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino fenbendazol. Na voljo je v obliki peroralne suspenzije (200 mg/ml) za uporabo v pitni vodi za prašiče in piščance.

Za kaj se zdravilo Panacur AquaSol uporablja?

Zdravilo Panacur AquaSol se uporablja za zdravljenje in nadzor treh vrst okužb z valjastimi črvi v črevesju prašičev:

Ascaris suum (odrasli, intestinalni in migrirajoči larvalni stadiji);

črvi Oesophagostomum (odrasli stadiji)

Trichuris suis (odrasli stadiji)

Zdravilo Panacur AquaSol se uporablja tudi za zdravljenje dveh vrst okužb z valjastimi črvi v črevesju piščancev:

Ascaridia galli (odrasli stadiji in stadiji L5);

Heterakis gallinarum (odrasli stadiji in stadiji L5).

Za prašiče se zdravilo Panacur AquaSol dodaja pitni vodi v količini, ki vsakega prašiča dnevno oskrbi z

2,5 mg fenbendazola na kg telesne mase. To se dela dva zaporedna dneva za zdravljenje in nadzor okužb z Ascaris suum in Oesophagostomum ter tri zaporedne dni za zdravljenje in nadzor okužbe s

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Trichuris suis. Dodana količina temelji na skupni telesni masi vseh prašičev, ki jih je treba zdraviti, pri čemer se odmerek vsak dan zdravljenja (dva oziroma tri zaporedne dni) povišuje za 2,5 mg na kg telesne mase.

Za piščance se zdravilo Panacur AquaSol dodaja pitni vodi v količini, ki vsakega piščanca dnevno oskrbi z 1 mg fenbendazola na kg telesne mase. To se dela pet zaporednih dni.

Preden se živalim omogoči dostop do vode z zdravilom, je treba sistem oskrbe z vodo izsušiti in ga oplakniti z vodo, ki ji je dodano zdravilo.

Kako zdravilo Panacur AquaSol deluje?

Zdravilna učinkovina zdravila Panacur AquaSol, fenbendazol, je dobro znan antihelmintik, tj. snov, ki učinkuje proti črevesnim glistam (zajedavcem). Deluje tako, da znotraj celic črva zavira tvorbo cevkastih struktur, imenovanih „mikrotubule“, ki so potrebne za opravljanje življenjsko pomembnih funkcij kot so rast in delitev celic. Posledično se celice ne morejo deliti in odmrejo.

Zdravilo učinkuje proti črvom in njihovim jajčecem.

Kako je bilo zdravilo Panacur AquaSol raziskano?

Zdravilo Panacur AquaSol so pri prašičih preskusili v treh terenskih študijah. Prva je vključevala

432 prašičev, okuženih z Ascaris suum, druga pa 102 prašiča, okužena z vrsto Oesophagostomum. V obeh študijah so živali prejemale bodisi zdravilo Panacur AquaSol ali niso prejemale nobenega zdravila. V tretji študiji je bilo 254 prašičev, okuženih s Trichuris suis, zdravljenih bodisi z zdravilom Panacur

AquaSol bodisi niso prejemali nobenega zdravila. Merilo učinkovitosti je bila odsotnost jajčec v iztrebkih živali.

Učinkovitost zdravila Panacur AquaSol so raziskali tudi v terenski študiji, ki je vključevala piščance za vzrejo nesnic in piščance za vzrejo meso, okužene z Ascaridia galli ali Heterakis gallinarum. Merilo učinkovitosti je bilo zmanjšanje števila črvov v črevesju v reprezentativnem vzorcu piščancev.

Kakšne koristi je zdravilo Panacur AquaSol izkazalo med študijami?

Po zdravljenju z zdravilom Panacur AquaSol v iztrebkih prašičev niso odkrili jajčec Ascaris suum ali Oesophagostomum . Tretja študija pri prašičih je pokazala, da se je število jajčec Trichuris suis po zdravljenju z zdravilom Panacur AquaSol zmanjšalo za 90 %.

Zdravljenje z zdravilom Panacur AquaSol je pri piščancih zmanjšalo število črvov za 91 % pri okužbi z

Ascaridia galli ter za 98 % pri okužbi z Heterakis gallinarum.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Panacur AquaSol?

Trenutno niso znani nobeni neželeni učinki, povezani z zdravilom Panacur AquaSol. Ob večkratni uporabi zdravila Panacur AquaSol ali podobnega antihelmintika se lahko razvije odpornost nanj. Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je škodljivo za vodne organizme.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Zdravilo Panacur AquaSol je lahko za ljudi strupeno, če ga zaužijejo. Oseba, ki daje zdravilo Panacur AquaSol, naj se izogiba stiku s kožo, očmi in vlažnimi telesnimi površinami (sluznico), saj lahko zdravilo povzroči reakcije, vključno z draženjem kože. Pri ravnanju z zdravilom in čiščenju merilne

priprave je treba ves čas nositi rokavice. Po uporabi si je treba umiti roke. V primeru stika s kožo ali očmi je treba prizadeto področje nemudoma oplakniti z vodo, odstraniti pa je treba tudi vsa kontaminirana oblačila. Še zlasti previdno morajo z zdravilom Panacur AquaSol ravnati nosečnice, saj učinkov zdravila na nerojenega otroka ni mogoče izključiti.

Kaj je obdobje karence?

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko jajca uporabijo za prehrano ljudi.

Obdobje karence za zdravilo Panacur AquaSol za prašičje meso in drobovino je štiri dni. Obdobje karence za piščančje meso in drobovino je šest dni ter nič dni za jajca.

Zakaj je bilo zdravilo Panacur AquaSol odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Panacur AquaSol večje od z njim povezanih tveganj, kadar se zdravilo uporablja za odobrene indikacije, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul o znanstveni razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Panacur AquaSol:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Panacur AquaSol, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila dne 9. decembra 2011. Podatki o predpisovanju zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen januarja 2014.

Komentarji